Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lakiluonnokset Schengenin tietojärjestelmää koskevien säännösten päivittämisestä lausuntokierrokselle

Sisäministeriö
5.10.2020 13.51
Tiedote 116/2020

Sisäministeriö on lähettänyt lausunnoille hallituksen esitysluonnoksen Schengenin tietojärjestelmän (SIS) käyttöä koskevia EU-asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi. Tarkoituksena on päivittää poliisin, Rajavartiolaitoksen ja Tullin henkilötietolainsäädäntöön Euroopan unionin SIS-järjestelmästä annettujen asetusten edellyttämät muutokset.

Samalla lakeihin ehdotetaan sääntelyn yhdenmukaistamiseksi ja täsmentämiseksi muutoksia, jotka koskevat tietojen saamista EU:n yhteisistä tietojärjestelmistä terrorismirikosten ja vakavien rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi ja selvittämiseksi. Lisäksi ehdotetaan lakimuutoksia, jotka koskevat tietojen luovuttamista EU:n yhteisiin tietojärjestelmiin. Kansalliseen lainsäädäntöön esitetyt muutokset ovat luonteeltaan pääosin teknisiä, eikä ehdotettu sääntely muuttaisi nykytilaa merkittävästi. EU-maiden asukkaille muutokset näkyvät viranomaisten parempana yhteistyönä ja turvallisuuden edistämisenä EU:n laajuisesti.

Kansallinen henkilötietojen käsittelyä koskeva sääntely vaikuttaa siihen, mitä tietoja jäsenvaltiot voivat luovuttaa EU:n SIS-järjestelmään. Suomessa erityisesti sormenjälkien käsittely on tiukasti rajoitettua. Hallituksen esitysluonnoksessa ei ehdoteta sormenjälkien käyttöä koskevaan sääntelyyn laajennuksia.

SIS-asetusten tavoitteena on varmistaa korkea turvallisuuden taso Euroopassa

EU-asetukset SIS-järjestelmän käytöstä tulivat voimaan 28.12.2018. Asetusten tavoitteena on tehostaa terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjuntaa, varmistaa turvallisuuden korkea taso kaikkialla EU:ssa sekä edistää muuttoliikkeen hallintaa lisäämällä jäsenvaltioiden välistä tiedonvaihtoa. 

SIS on laajamittainen keskitetty tietojärjestelmä, jolla tuetaan Schengen-alueen ulkorajoilla tehtäviä tarkastuksia ja edistetään lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten yhteistyötä Euroopassa.

Lausuntoaika päättyy 13.11.2020. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2020.

Lakihanke edistää osaltaan hallitusohjelman strategista kokonaisuutta Turvallinen oikeusvaltio Suomi. 

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Suvi Pato-Oja, p. 0295 488 379, [email protected]