Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Schengenin tietojärjestelmää koskevia sääntöjä päivitetään

Sisäministeriö
3.10.2019 11.40
Tiedote 78/2019

Schengenin tietojärjestelmää (SIS) koskevia sääntöjä päivitetään. Sisäministeriö on asettanut hankkeen, jossa poliisin, maahanmuuttohallinnon ja Rajavartiolaitoksen henkilötietolainsäädäntö tarkistetaan vastaamaan uusia SIS-järjestelmän käyttöä koskevia asetuksia. Asetusten tavoitteena on tehostaa terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjuntaa, varmistaa turvallisuuden korkea taso kaikkialla EU:ssa sekä edistää muuttoliikkeen hallintaa.

EU-asetukset SIS-järjestelmän käytöstä tulivat voimaan 28.12.2018. Ne koskevat poliisiyhteistyötä ja rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä, rajatarkastuksia sekä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista. Päivitetyt säännöt tehostavat jäsenvaltioiden välistä tiedonvaihtoa ja tukevat siten EU-maiden yhteistyötä hallitsemattoman muuttoliikkeen, terrorismin ja kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemiseksi.

SIS on laajamittainen keskitetty tietojärjestelmä, jolla tuetaan Schengen-alueen ulkorajoilla tehtäviä tarkastuksia ja edistetään lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten yhteistyötä Euroopassa. Se perustettiin vuonna 1995 sisärajatarkastusten poistuttua Schengen-alueelta. Nykyinen järjestelmä (SIS II) tuli käyttöön vuonna 2013.

Hankkeen toimikausi on 1.10.2019 - 31.12.2020.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Suvi Pato-Oja, p. 0295 488 379, [email protected]