Schengenin tietojärjestelmää (SIS) koskevien säännösten tarkistaminen sisäministeriön hallinnonalalla

SM019:00/2019 Säädösvalmistelu

Hankkeessa valmistellaan ehdotus poliisin, maahanmuuttohallinnon ja Rajavartiolaitoksen toimialaa koskevan lainsäädännön muutoksiksi, jotka ovat tarpeen Schengenin tietojärjestelmää (SIS) koskevien säännösten saattamiseksi ajan tasalle.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM019:00/2019

Asianumerot SMDno-2019-1052 , VN/6244/2021

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.10.2019 – 31.1.2022

Asettamispäivä 1.10.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Tavoite Turvallisuuden tunne vahvistuu ja turvallisuusviranomaisten toimintakyky varmistetaan

Lainvalmistelu

HE Schengenin tietojärjestelmän käyttöä koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi

Eduskunnan vastaus EV 92/2022

Esityksellä ehdotetaan tehtäväksi Schengenin tietojärjestelmää (SIS) koskevien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten edellyttämät muutokset poliisin, maahanmuuttohallinnon ja Rajavartiolaitoksen toimialaa koskevaan lainsäädäntöön.

VastuuministeriSisäministeri Mikkonen

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Suvi Pato-Oja, Erityisasiantuntija
puh. +358 50 357 2867
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on saattaa sisäministeriön hallinnonalan henkilötietolainsäädäntö vastaamaan uusia Schengenin tietojärjestelmän käyttöä koskevia asetuksia. Hankkeessa selvitetään myös mahdolliset muut asetusten aiheuttamat muutostarpeet sisäministeriön valmisteluvastuulla olevaan lainsäädäntöön ja ehdotettujen muutosten taloudelliset vaikutukset.

Tiivistelmä

Hankkeessa valmistellaan ehdotus poliisin, maahanmuuttohallinnon ja Rajavartiolaitoksen toimialaa koskevan lainsäädännön muutoksiksi, jotka ovat tarpeen Schengenin tietojärjestelmää (SIS) koskevien säännösten saattamiseksi ajan tasalle.

Lähtökohdat

Schengenin tietojärjestelmä perustettiin vuonna 1995 sisärajatarkastusten poistuttua Schengen-alueella. Nykyinen järjestelmä (SIS II) hyväksyttiin vuonna 2006 ja se tuli käyttöön vuonna 2013. Schengenin tietojärjestelmä on EU:n laajimmin käytetty tietojärjestelmä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen turvaamisessa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston uudet asetukset Schengenin tietojärjestelmän käytöstä tulivat voimaan 28.12.2018. Asetukset koskevat:
- poliisiyhteistyötä ja rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä, (EU) 2018/1862
- rajatarkastuksia, (EU) 2018/1861, sekä
- laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista, (EU) 2018/1860

Schengenin tietojärjestelmää koskevien päivitettyjen sääntöjen tavoitteena on tehostaa terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjuntaa, varmistaa turvallisuuden korkea taso kaikkialla EU:ssa sekä edistää muuttoliikkeen hallintaa.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.