Översyn av bestämmelserna om Schengens informationssystem (SIS) inom inrikesministeriets förvaltningsområde

SM019:00/2019 Lagstiftningsprojekt

I projektet bereds ett förslag till sådana ändringar av lagstiftningen inom polisens, migrationsförvaltningens och Gränsbevakningsväsendets ansvarsområde som behövs för att uppdatera bestämmelserna om Schengens informationssystem (SIS).

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM019:00/2019

Ärendenummer SMDno-2019-1052 , VN/6244/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 1.10.2019 – 31.1.2022

Datum för tillsättande 1.10.2019

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Tavoite Trygghetskänslan förstärks och säkerhetsmyndigheternas funktionsförmåga försäkras

Lagberedning

RP med förslag till översyn av bestämmelserna om Schengens informationssystem

Riksdagens svar EV 92/2022

Esityksellä ehdotetaan tehtäväksi Schengenin tietojärjestelmää (SIS) koskevien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten edellyttämät muutokset poliisin, maahanmuuttohallinnon ja Rajavartiolaitoksen toimialaa koskevaan lainsäädäntöön.

Ansvarig ministerInrikesminister Mikkonen

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2021

Kontaktperson
Suvi Pato-Oja, Erityisasiantuntija
tel. +358 50 357 2867
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on saattaa sisäministeriön hallinnonalan henkilötietolainsäädäntö vastaamaan uusia Schengenin tietojärjestelmän käyttöä koskevia asetuksia. Hankkeessa selvitetään myös mahdolliset muut asetusten aiheuttamat muutostarpeet sisäministeriön valmisteluvastuulla olevaan lainsäädäntöön ja ehdotettujen muutosten taloudelliset vaikutukset.

Sammandrag

I projektet bereds ett förslag till sådana ändringar av lagstiftningen inom polisens, migrationsförvaltningens och Gränsbevakningsväsendets ansvarsområde som behövs för att uppdatera bestämmelserna om Schengens informationssystem (SIS).

Utgångspunkter

Schengenin tietojärjestelmä perustettiin vuonna 1995 sisärajatarkastusten poistuttua Schengen-alueella. Nykyinen järjestelmä (SIS II) hyväksyttiin vuonna 2006 ja se tuli käyttöön vuonna 2013. Schengenin tietojärjestelmä on EU:n laajimmin käytetty tietojärjestelmä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen turvaamisessa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston uudet asetukset Schengenin tietojärjestelmän käytöstä tulivat voimaan 28.12.2018. Asetukset koskevat:
- poliisiyhteistyötä ja rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä, (EU) 2018/1862
- rajatarkastuksia, (EU) 2018/1861, sekä
- laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista, (EU) 2018/1860

Schengenin tietojärjestelmää koskevien päivitettyjen sääntöjen tavoitteena on tehostaa terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjuntaa, varmistaa turvallisuuden korkea taso kaikkialla EU:ssa sekä edistää muuttoliikkeen hallintaa.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.