Hyppää sisältöön
Media

Perheenyhdistämistä koskevaa lainsäädäntöä tarkastellaan lapsen edun toteutumisen edistämiseksi

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 15.7.2020 14.56
Tiedote 82/2020
Perhe keittiössä.

Sisäministeriössä valmistellaan ulkomaalaislain muutosta, jonka tavoitteena on lopettaa toimeentuloedellytyksen soveltaminen alaikäisiin perheenkokoajiin, jotka ovat saaneet oleskeluluvan kansainvälisen suojelun perusteella. Samassa yhteydessä selvitetään, miten toimeentuloedellytykset vaikuttavat pakolaisaseman ja toissijaista suojelua saaneiden perhe-elämän suojaan ja perheenyhdistämisen toteutumiseen.

Sisäministeriön 15.7. asettamassa hankkeessa selvitetään lisäksi perheenyhdistämiseen liittyviä ongelmia ja arvioidaan muita mahdollisia lainsäädännön muutostarpeita hallitusohjelman mukaisesti. Perheenyhdistämistä koskevaa lainsäädäntöä tarkastellaan erityisesti lapsen edun toteutumisen kannalta. 

– Nopea perheenyhdistäminen tukee menestyksekästä kotoutumista. Oikeus perhe-elämään on erityisen tärkeä maahan yksin tulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille, sisäministeri Maria Ohisalo korostaa. 

Perheenyhdistämiselle asetettujen esteiden poistaminen edistää hallituksen ihmis- ja perusoikeuspolitiikkaa sekä lapsi- ja perhemyönteistä politiikkaa. Oikeus perhe-elämään on turvattu muun muassa EU:n perusoikeuskirjan 7 artiklassa sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa.

Eduskunta on lisäksi edellyttänyt, että valtioneuvosto laatii tarvittavat lainsäädäntömuutokset sen mahdollistamiseksi, että pakolaisaseman ja toissijaisen suojeluaseman saaneiden perheenyhdistämishakemuksiin ei sovelleta toimeentuloedellytystä. 

Hankkeen toimikausi on 1.8.2020-30.6.2021.

Lisätietoja:
erityisavustaja Jarno Lappalainen, p. 0400 536 973, [email protected]
erityisasiantuntija Satu Kaskinen, p. 0295 488 680, [email protected]