Hoppa till innehåll
Media

Lagstiftningen om familjeåterförening granskas för att främja tillgodoseendet av barnets bästa

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 15.7.2020 14.56
Pressmeddelande 82/2020
Familjen i köket.

Vid inrikesministeriet bereds en ändring av utlänningslagen vars syfte är att avsluta tillämpningen av försörjningsförutsättningen på minderåriga anknytningspersoner som fått uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd. Samtidigt utreds hur försörjningsförutsättningarna påverkar skyddet för familjelivet för dem som fått flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande och förverkligandet av familjeåterföreningar.

I det projekt som inrikesministeriet tillsatte den 15 juli utreds dessutom problemen med familjeåterförening och bedöms i enlighet med regeringsprogrammet andra eventuella behov av att ändra lagstiftningen. Lagstiftningen om familjeåterförening granskas särskilt med tanke på tillgodoseendet av barnets bästa. 

– En snabb familjeåterförening stöder en framgångsrik integration. Rätten till familjeliv är särskilt viktig för minderåriga asylsökande som har kommit ensamma till landet, framhåller inrikesminister Maria Ohisalo

Att avlägsna hinder för familjeåterförening främjar regeringens politik för de mänskliga och grundläggande rättigheterna samt barn- och familjevänlig politik. Rätten till familjeliv tryggas bland annat i artikel 7 i  Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och i artikel 8 i Europakonventionen.

Riksdagen har dessutom krävt att statsrådet utarbetar de lagändringar som behövs för att möjliggöra att försörjningsförutsättningen inte tillämpas på ansökningar om familjeåterförening som lämnats av personer som beviljats flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande. 

Projektets mandatperiod är 1.8.2020–30.6.2021.

Ytterligare information:
Jarno Lappalainen,
specialmedarbetare, tfn 040 053 6973, [email protected]
Satu Kaskinen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 680, [email protected]