Hanke perheenyhdistämisen edistämiseksi

Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden perheenyhdistämistä koskevan lainsäädännön arvioiminen perhe-elämän suojan ja lapsen edun toteutumisen edistämiseksi

SM023:00/2020 Säädösvalmistelu

Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden perheenyhdistämistä koskevan lainsäädännön arvioiminen perhe-elämän suojan ja lapsen edun toteutumisen edistämiseksi

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM023:00/2020

Asianumerot SMDno-2020-1659 , VN/6075/2021

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.8.2020 – 30.6.2022

Asettamispäivä 15.7.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Tavoite Demokratia, osallisuus ja luottamus yhteiskunnan instituutioihin vahvistuvat

Lainvalmistelu

HE laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 16.11.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 24/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  16.6.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 148/2022

Valmistellaan tarvittavat säädösmuutokset ulkomaalaislakiin (301/2004) toimeentuloedellytyksen poistamiseksi kv. suojelua saavien alaikäisten henkilöiden perheenjäsenten oleskeluluvan edellytyksenä. Selvitetään toimeentuloedellytysten vaikutusta pakolaisaseman ja toissijaista suojelua saaneiden perhe-elämän suojaan ja perheenyhdistämisen toteutumiseen. Selvitetään perheenyhdistämiseen liittyviä ongelmia ja arvioidaan muita mahdollisia säädösmuutostarpeita hallitusohjelman mukaisesti ja erityisesti yhdenvertaisuusvaltuutetun 3.3.2020 julkaistussa selvityksessä ”Lapset ilman perhettä - Kansainvälistä suojelua saaneiden alaikäisten perheenyhdistäminen” esitettyjen suositusten pohjalta.

VastuuministeriSisäministeri Mikkonen

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on valmistella tarvittavat säädösmuutokset ulkomaalaislakiin (301/2004) toimeentuloedellytyksen poistamiseksi kansainvälistä suojelua saavien alaikäisten henkilöiden perheenjäsenten oleskeluluvan edellytyksenä. Hankkeessa selvitetään myös toimeentuloedellytysten vaikutusta pakolaisaseman ja toissijaista suojelua saaneiden perhe-elämän suojaan ja perheenyhdistämisen toteutumiseen. Hankkeessa selvitetään lisäksi perheenyhdistämiseen liittyviä ongelmia ja arvioidaan muita mahdollisia lainsäädännön muutostarpeita hallitusohjelman mukaisesti. Hankkeen tehtävänä on selvitystyön pohjalta laatia ehdotus hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain muuttamiseksi.

Tiivistelmä

Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden perheenyhdistämistä koskevan lainsäädännön arvioiminen perhe-elämän suojan ja lapsen edun toteutumisen edistämiseksi

Lähtökohdat

Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan: ” Selvitetään perheenyhdistämiseen liittyviä ongelmia sekä kansainvälistä suojaa saavien perheenkokoajiin sovellettavien tulorajojen kohtuullisuutta ottaen huomioon perhe-elämän suoja, lapsen edun toteutuminen ja muissa Pohjoismaissa sovellettavien toimeentuloedellytysten taso ja käytännöt. Toimeentuloedellytyksen soveltaminen kansainvälisen suojelun tarpeen perusteella oleskeluluvan saaneisiin alaikäisiin perheenkokoajiin lopetetaan.”

Eduskunta on lisäksi edellyttänyt (EK 45/2018 vp— K 6/2018 vp), että valtioneuvosto laatii tarvittavat lainsäädäntömuutokset sen mahdollistamiseksi, että pakolaisaseman ja toissijaisen suojeluaseman saaneiden perheenyhdistämishakemuksiin ei sovelleta toimeentuloedellytystä.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.