Hyppää sisältöön
Media

Poliisilain tiedonhankintaa koskevat muutokset lausuntokierrokselle

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 4.7.2022 12.24
Tiedote

Sisäministeriö on 4.7.2022 lähettänyt lausuntokierrokselle hallituksen esitysluonnoksen poliisilain muuttamisesta. Muutosten tarkoituksena on selventää poliisilain sellaisia säännöksiä, jotka ovat käytännössä osoittautuneet epäselviksi tai tulkinnanvaraisiksi. Muutokset kohdistuvat muun muassa etsintäkuulutetun kiinniottamiseen ja salaisiin tiedonhankintakeinoihin. Lakiesitys lähetetään aikataulusyistä lausuntokierrokselle sisäministeriön esityksenä.

Lakiluonnoksessa esitetään lisäksi muutoksia, joilla vahvistetaan salaisen tiedonhankinnan kohteena olevan henkilön perusoikeuksien suojaa. Muutostarpeet ovat nousseet esille laillisuusvalvontaratkaisuista ja oikeuskäytännöstä. Salaisten tiedonhankintakeinojen osalta ehdotetaan myös, että lupaa telekuuntelulle tai -valvonnalle ei enää jatkossa lähtökohtaisesti rajoitettaisi vain tiettyihin luvan hakemisen hetkellä tiedossa oleviin teleosoitteisiin tai telepäätelaitteisiin. Arvioitavana on, voidaanko teletiedonhankintaa kohdistaa mihin tahansa tietyn henkilön käytössä olevaan osoitteeseen tai laitteeseen.

Eräiden salaisten tiedonhankintakeinojen osalta ehdotetaan muutoksia niiden käytön edellytyksiin. Peitelty tiedonhankinta ehdotetaan mahdollistettavaksi tietoverkossa tehtynä ennalta estettäessä rikosta, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta tai jos kyse on sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta.

Peitetoiminnan käytön osalta ehdotetaan, että tappoa, murhaa tai surmaa estettäessä ei enää jatkossa olisi rikollisen toiminnan suunnitelmallisuutta, järjestäytyneisyyttä tai ammattimaisuutta tai ennakoitavissa olevaa jatkuvuutta tai toistuvuutta koskevaa lisäedellytystä. 

Lisäksi ehdotetaan ylimääräisen tiedon käytön mahdollistamista nykyistä laajemmin sekä turhan ylimääräisen tiedon hävittämisen mahdollistamista nykyistä aikaisemmin. Ylimääräisellä tiedolla tarkoitetaan telekuuntelulla, televalvonnalla, tukiasematietojen hankkimisella ja teknisellä tarkkailulla saatua tietoa, joka ei liity rikokseen tai vaaran torjumiseen tai joka koskee muuta rikosta kuin sitä, jonka estämistä tai paljastamista varten lupa tai päätös on annettu.

Sisäministeriön esitysluonnos liittyy oikeusministeriössä valmisteltuun pakkokeinolain muutostarpeiden tarkastelua koskevaan työryhmämietintöön.

Lausuntokierros päättyy 16.8.2022.

Lisätietoja
lainsäädäntöneuvos Marko Meriniemi, p. 0295 488 561, [email protected]
sisäministerin erityisavustaja Jukka Vornanen, p. 040 5936791, [email protected]