Lainsäädäntöhanke poliisilain muuttamiseksi

Lainsäädäntöhanke poliisilain muuttamiseksi

SM010:00/2021 Säädösvalmistelu

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa verkossa tapahtuvan rikollisuuden tutkinnan ja torjunnan edellytyksiä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM010:00/2021

Asianumerot VN/12643/2021

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 6.5.2021 – 23.3.2023

Asettamispäivä 11.5.2021

Lainvalmistelu

HE laiksi poliisilain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 46/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  17.11.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 316/2022

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisilain (872/2011) 5 luvun säännöksiä niin, että ne vastaavat pääosiltaan oikeusministeriön pakkokeinolakityöryhmässä pakkokeinolain (806/2011) 10 lukuun esitettäviä muutoksia. Lisäksi poliisilakiin ehdotetaan tehtäväksi sellaisia muutoksia, jotka katsotaan ehdottoman välttämättömiksi. Nämä ovat pääosin teknisiä.

VastuuministeriSisäministeri Mikkonen

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Marko Meriniemi, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 488 561
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa tehtävänä on tarkastella poliisilain (872/2011) muutostarpeita ja valmistella tarvittavat lainsäädäntömuutokset. Ehdotus laaditaan hallituksen esityksen muotoon.

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa verkossa tapahtuvan rikollisuuden tutkinnan ja torjunnan edellytyksiä.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.