Lainsäädäntöhanke poliisilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttaminen

Lainsäädäntöhanke poliisilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttaminen

SM010:00/2021 Säädösvalmistelu

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa verkossa tapahtuvan rikollisuuden tutkinnan ja torjunnan edellytyksiä.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM010:00/2021

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 6.5.2021 – 31.12.2021

Asettamispäivä 11.5.2021

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Heidi Aliranta, Erityisasiantuntija
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa tehtävänä on tarkastella poliisilain (872/2011) muutostarpeita ja valmistella tarvittavat lainsäädäntömuutokset. Ehdotus laaditaan hallituksen esityksen muotoon.

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa verkossa tapahtuvan rikollisuuden tutkinnan ja torjunnan edellytyksiä.