Lagstiftningsprojekt för ändring av polislagen

Lagstiftningsprojekt för ändring av polislagen

SM010:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Målet med projektet är att stärka förutsättningarna att utreda och bekämpa brottslighet som sker på internet.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM010:00/2021

Ärendenummer VN/12643/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 6.5.2021 – 23.3.2023

Datum för tillsättande 11.5.2021

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av polislagen
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.1.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 46/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

  17.11.2022
 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 316/2022

I denna proposition föreslås att bestämmelserna i 5 kap. i polislagen (872/2011) ändras så att de i huvudsak motsvarar de ändringar som justitieministeriets arbetsgrupp för revidering av tvångsmedelslagen föreslår i 10 kap. i tvångsmedelslagen (806/2011). Dessutom föreslås sådana ändringar i polislagen som anses vara absolut nödvändiga. Det är i huvudsak fråga om tekniska ändringar.

Ansvarig ministerInrikesminister Mikkonen

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Marko Meriniemi, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 488 561
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeessa tehtävänä on tarkastella poliisilain (872/2011) muutostarpeita ja valmistella tarvittavat lainsäädäntömuutokset. Ehdotus laaditaan hallituksen esityksen muotoon.

Sammandrag

Målet med projektet är att stärka förutsättningarna att utreda och bekämpa brottslighet som sker på internet.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.