Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Poliisin liikennevalvonnan ja -turvallisuuden ohjelma on julkaistu - tavoitteena vähentää liikennekuolemia ja vakavia loukkaantumisia

Sisäministeriö
2.6.2021 8.58
Tiedote 65/2021
Poliisi valvomassa liikennettä.

Sisäministeriö on julkaissut poliisin liikennevalvonnan ja -turvallisuuden ohjelman vuosille 2021-2030. Ohjelman tavoitteena on vähentää liikennekuolemia, vakavia loukkaantumisia, liikenneonnettomuuksia ja liikennerikoksia, sekä kuljetusrikollisuutta ja harmaata taloutta ammattiliikenteessä.

Vaikka liikenneturvallisuus on pidemmällä aikavälillä parantunut, liikennekuolemien määrä ei ole vähentynyt viime vuosina tavoitteiden mukaisesti. Liikenteessä kuoli Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna 221 ihmistä, kun edellisvuonna liikenteissä menehtyneitä oli 211. Toisin sanoen liikennekuolemia oli viime vuonna enemmän kuin edellisvuonna 2019.

– Poliisin liikennevalvonnan ja -turvallisuuden ohjelman tavoitteena on erityisesti liikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten vähentäminen. Tämä tavoite edellyttää tehokkaita ja vaikuttavia toimia liikenneturvallisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi, poliisitarkastaja Jari Pajunen sisäministeriöstä kertoo.

Ohjelmassa kuvataan tieliikenteen toimintaympäristö, liikenneturvallisuuden nykytila sekä avataan turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja toimenpiteitä liikenneturvallisuuden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Ohjelmassa korostuu erityisesti se, että liikenneturvallisuus on yhteistyötä.

– Yhteistyö ja tietojen vaihtaminen poliisin ja muiden liikenneturvallisuuden parissa toimivien viranomaisten, järjestöjen ja esimerkiksi kuntien kanssa on erittäin tärkeää. On myös aivan olennaista, että kansalaiset haluavat tehdä yhteistyötä poliisin kanssa liikenneturvallisuuden edistämiseksi, Pajunen jatkaa.

Tavoitteena myös harmaan talouden ja liikenteessä tapahtuvien rikosten torjunta

Liikennevalvonta on poliisin keskeinen tapa vaikuttaa liikenneturvallisuuteen ja liikenteessä tapahtuvaan rikollisuuteen. Liikenteessä tapahtuvan rikollisuuden torjunta edellyttää kuitenkin myös muita laaja-alaisia ja oikein kohdennettuja toimia. 

– Ohjelmassa on otettu tavoitteeksi ammattiliikenteen harmaan talouden vähentäminen, liikennerikosten ja liikenteessä ilmenevien rikosten ennalta estäminen, paljastaminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää tehokkaita paljastavia ja ennalta estäviä toimia, Pajunen kertoo.

Ohjelmassa ei ole arvioitu poliisin liikennevalvonnan ja -turvallisuustyön organisointia tai resursointia. Ohjelmassa mainittujen toimenpiteiden toimeenpanosta vastaa Poliisihallitus.

– Olemme Poliisihallituksessa perustaneet monialaisen työryhmän, jossa tarkastelemme poliisin eri toimintasektorien rooleja liikenneturvallisuustyössä. Teemme tässä työryhmässä ohjelman täytäntöön panemiseksi liikennevalvonnan ja -turvallisuuden toiminta- ja kehittämissuunnitelman tämän vuoden loppuun mennessä. Tavoitteena on jatkossa myös mitata poliisin liikennevalvonnan ja -viestinnän vaikuttavuutta entistä tarkemmin, kertoo poliisin liikenneturvallisuustyöstä vastaava poliisiylitarkastaja Hannu Kautto Poliisihallituksesta.

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan parhaillaan kansallista liikenneturvallisuusstrategiaa. Sisäministeriö ja Poliisihallitus ovat mukana strategian valmistelutyössä.

Lisätiedot:
poliisitarkastaja Jari Pajunen, p. 0295 488 576 (sisäministeriön poliisiosasto);
poliisiylitarkastaja Hannu Kautto, p. 0295 481 866 (Poliisihallitus)