Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Polisens program för trafikövervakning och trafiksäkerhet har publicerats - målet är att minska antalet döda och allvarligt skadade i trafiken

Inrikesministeriet
2.6.2021 8.58
Pressmeddelande 65/2021
Polisen övervaknar trafik.

Inrikesministeriet har publicerat polisens program för trafikövervakning och trafiksäkerhet för åren 2021–2030. Målet för programmet är att minska antalet döda och allvarligt skadade i trafiken, trafikolyckor och trafikbrott samt transportbrottslighet och grå ekonomi inom yrkestrafiken.

Trots att trafiksäkerheten har förbättrats över en längre period, har antalet dödsfall i trafiken inte minskat i enlighet med målen under de senaste åren. Enligt Statistikcentralen dog 221 personer i trafiken i fjol, medan motsvarande antal föregående år var 211. Med andra ord var antalet döda i trafiken större i fjol än 2019.

– Syftet med polisens program för trafikövervakning och trafiksäkerhet är i synnerhet att minska antalet döda och allvarligt skadade i trafiken. Detta mål förutsätter effektiva åtgärder för att upprätthålla och förbättra trafiksäkerheten, säger polisinspektör Jari Pajunen från inrikesministeriet.

I programmet beskrivs förhållandena inom vägtrafiken och nuläget för trafiksäkerheten samt behandlas faktorer och åtgärder som påverkar säkerheten och som upprätthåller och främjar trafiksäkerheten. I programmet betonas i synnerhet att trafiksäkerheten är ett samarbete.

– Det är ytterst viktigt att samarbeta och utbyta information mellan polisen, andra myndigheter och organisationer som arbetar med trafiksäkerhet och till exempel kommuner. Det är också absolut väsentligt att finländarna vill samarbeta med polisen för att främja trafiksäkerheten, tillägger Pajunen.

Målet är också att bekämpa grå ekonomi och brott som sker i trafiken

Trafikövervakningen är ett centralt sätt för polisen att påverka trafiksäkerheten och brottsligheten i trafiken. Bekämpningen av brottslighet i trafiken förutsätter dock också andra omfattande och rätt riktade åtgärder. 

– I programmet har det ställts som mål att grå ekonomi inom yrkestrafik ska minskas och att trafikbrott och brott som förekommer i trafiken ska förebyggas, avslöjas, utredas och föras till åtalsprövning. För att detta mål ska kunna nås krävs effektiva avslöjande och förebyggande åtgärder, säger Pajunen.

I programmet bedöms inte organiseringen av eller resurserna för polisens trafikövervakning och trafiksäkerhetsarbete. Polisstyrelsen svarar för genomförandet av de åtgärder som anges i programmet.

– Vid Polisstyrelsen har vi tillsatt en sektorsövergripande arbetsgrupp som granskar rollerna för olika verksamhetssektorer inom polisen när det gäller trafiksäkerhetsarbetet. I denna arbetsgrupp utarbetar vi före utgången av året en handlings- och utvecklingsplan för trafikövervakning och trafiksäkerhet i syfte att genomföra programmet. Målet är också att i fortsättningen noggrannare än tidigare mäta effekterna av polisens trafikövervakning och trafikkommunikation, säger Hannu Kautto, polisöverinspektör vid Polisstyrelsen med ansvar för polisens trafiksäkerhetsarbete.

Vid kommunikationsministeriet bereds som bäst en nationell trafiksäkerhetsstrategi. Inrikesministeriet och Polisstyrelsen deltar i beredningen av strategin.

Ytterligare information:
Jari Pajunen, polisinspektör, tfn 0295 488 576 (inrikesministeriets polisavdelning)
Hannu Kautto, polisöverinspektör, tfn 0295 481 866 (Polisstyrelsen)