Poliisin liikennevalvonnan ja -turvallisuuden ohjelma vuosille 2021-2030

Poliisin liikennevalvonnan ja -turvallisuuden ohjelma vuosille 2021-2030

SM031:00/2019 Kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on laatia poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelma, jossa otetaan huomioon liikenteessä ja liikenneturvallisuudessa tapahtuneet muutokset ja niiden vaikutukset. Toimintaohjelman tavoitteena on varmistaa poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuustyön vaikuttavuus.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM031:00/2019

Asianumerot SMDno-2019-1943

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 2.12.2019 – 31.3.2021

Asettamispäivä 29.11.2019

Tavoitteet ja tuotokset

Valmisteltava poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelma tukee sisäministeriön konsernistrategian tavoitteiden toteutumista. Toiminta-ohjelma tukee osaltaan myös kansallisen liikenneturvallisuusstrategian tavoitteita.

Hankkeen tavoitteena on laatia poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelma, jossa otetaan huomioon liikenteessä ja liikenneturvallisuudessa tapahtuneet muutokset ja niiden vaikutukset. Poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelman tavoitteena on varmistaa poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuustyön vaikuttavuus.

Tavoitteena on, että toimintaohjelma ohjaa poliisin toimintaa niin, että ihmisten turvallisuuden tunne paranee ja ihmisten, ympäristön ja omaisuuden turvallisuus paranee.

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on laatia poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelma, jossa otetaan huomioon liikenteessä ja liikenneturvallisuudessa tapahtuneet muutokset ja niiden vaikutukset. Toimintaohjelman tavoitteena on varmistaa poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuustyön vaikuttavuus.

Lähtökohdat

Sisäministeriön vision mukaan arjen turvallisuus kuuluu kaikille. Poliisin liikennevalvonta ja liikenneturvallisuus liittyvät oleellisesti sisäministeriön konsernistrategian päätavoitteista turvallisuuden tunteen korkeaan tasoon sekä ihmisten, ympäristön ja omaisuuden turvallisuuteen.

Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin visiona on, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Vakavat onnettomuudet ja kuolemat synnyttivät vuoden 2016 hintatasossa 1 370 miljoonan euron kustannukset, joten tavoitteen saavuttamisella on myös merkittävät taloudelliset vaikutukset.

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa liikenneturvallisuuden parantaminen otetaan uudelleen mukaan liikenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiseen. Tavoitteena on vastata EU:n nollaskenaarioon (nolla liikennekuolemaa vuoteen 2050 mennessä). Kuluvalla hallituskaudella liikenne- ja viestintäministeriön johdolla laaditaan hallitusohjelman mukaisesti liikenneturvallisuusstrategia. Strategia valmistellaan laajalla kokoonpanolla, sillä liikennekuolemien ja loukkaantumisten vähentäminen edellyttää toimia kaikilta hallinnonaloilta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto teki vuonna 2019 poliisin liikennevalvontaa koskeneen tuloksellisuustarkastuksen. Valtiotalouden tarkastusviraston suosituksena on, että sisäministeriön tulisi vahvistaa liikennevalvonnan ja -turvallisuuden strategista ohjausta ja tulosohjausta sekä arvioida tarpeellisia liikennevalvonnan kehittämistoimia ja toiminnan vaikuttavuutta.

Lisää aiheesta