Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Toimintaohjelman tavoitteena liikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten vähentäminen

Sisäministeriö
18.12.2020 14.42
Tiedote 162/2020
Autoilijan kädet ratissa.

Liikennevalvonta on poliisin keskeinen tapa vaikuttaa liikenneturvallisuuteen ja liikenteessä tapahtuvaan rikollisuuteen. Tarvitaan kuitenkin myös muita laaja-alaisia ja oikein kohdennettuja toimia parantamaan liikenneturvallisuutta ja torjumaan liikenteessä tapahtuvaa rikollisuutta. Sisäministeriössä valmisteltu poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelma vuosille 2021-2024 lähti lausunnoille 18.12.

-Ohjelman tavoitteita ovat liikennekuolemien, vakavien loukkaantumisten ja ammattiliikenteessä esiintyvän harmaan talouden vähentäminen. Lisäksi tavoitteena on ennalta estää, paljastaa, selvittää ja saattaa syyteharkintaan liikenteessä tapahtuvia rikoksia. Myös liikenneturvallisuuden ylläpitäminen on luonnollisesti yksi keskeinen tavoite, kertoo poliisitarkastaja Jari Pajunen.

Ohjelmassa korostetaan muun muassa yhteistyötä, viestintää ja ennalta estäviä toimenpiteitä

Toimintaohjelmassa korostetaan vaikuttavuuden, yhteistyön, osaamisen, viestinnän, tietojohtoisuuden ja ennalta estävien toimenpiteiden merkitystä. Poliisin operatiivisesta toiminnasta vastaava Poliisihallitus toimeenpanee toimintaohjelman tavoitteet.

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan parhaillaan kansallista liikenneturvallisuusstrategiaa. Poliisin toimintaohjelmaa päivitetään tarvittaessa strategian johtopäätösten perusteella.

Poliisi edistää liikenneturvallisuutta yhdessä sidosryhmien ja kansalaisten kanssa

Poliisin yhteistyö sekä tietojen vaihtaminen muiden liikenneturvallisuuden parissa toimivien viranomaisten, järjestöjen ja esimerkiksi kuntien kanssa on oleellisen tärkeää. Yhteistyö on paikallista, alueellista, kansallista ja kansainvälistä ja sen tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen.

Tärkeää on myös, että kansalaiset haluavat tehdä yhteistyötä poliisin kanssa liikenneturvallisuuden edistämiseksi. Poliisitoiminnan vaikuttavuus pohjautuu suuressa määrin kansalaisten myötävaikutukseen, yhteistyöhön kansalaisten kanssa ja heidän tukeensa poliisityölle.

Viime vuosina liikennekuolemien määrä ei ole vähentynyt tavoitteiden mukaisesti

Liikenneturvallisuus on parantunut pidemmällä aikavälillä, mutta viime vuosina liikennekuolemien määrä ei ole vähentynyt tavoitteiden mukaisesti. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2019 tieliikenteessä kuoli 210 ja loukkaantui 4 994 ihmistä. Kuluvan vuoden tammi-marraskuussa on ennakkotietojen mukaan tieliikenteessä kuollut 196 ihmistä.

Lisätietoja:
poliisitarkastaja Jari Pajunen, p. 0295 488 576, [email protected]