Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Handlingsplan syftar till att minska antalet döda och allvarligt skadade i trafiken

Inrikesministeriet
18.12.2020 14.42
Pressmeddelande 162/2020
Bilistens händer håller i ratten.

Trafikövervakningen är ett centralt sätt för polisen att påverka trafiksäkerheten och brottsligheten i trafiken. Det behövs dock också andra omfattande och rätt riktade åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten och bekämpa brottsligheten i trafiken. Polisens handlingsplan för trafikövervakning och trafiksäkerhet för 2021–2024, som beretts vid inrikesministeriet, sändes på remiss den 18 december.

- Handlingsplanen syftar till att minska antalet döda och allvarligt skadade i trafiken samt grå ekonomi som förekommer i yrkestrafik. Målet är också att förebygga, avslöja och utreda brott som sker i trafiken och föra sådana brott till åtalsprövning. Ett centralt mål är naturligtvis också att upprätthålla trafiksäkerheten, berättar polisinspektör Jari Pajunen.

I handlingsplanen betonas bland annat samarbete, kommunikation och förebyggande åtgärder

I handlingsplanen betonas betydelsen av verkningsfullhet, samarbete, kompetens, kommunikation, informationsledning och förebyggande åtgärder. Målen i handlingsplanen verkställs av Polisstyrelsen, som ansvarar för polisens operativa verksamhet.

Vid kommunikationsministeriet bereds som bäst en nationell trafiksäkerhetsstrategi. Polisens handlingsplan uppdateras vid behov utifrån slutsatserna i strategin.

Polisen främjar trafiksäkerheten tillsammans med berörda grupper och allmänheten

Det är ytterst viktigt att polisen samarbetar och utbyter information med andra myndigheter och organisationer som arbetar med trafiksäkerhet samt till exempel med kommuner. Samarbetet är lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, och målet är att förbättra trafiksäkerheten.

Det är också viktigt att finländarna vill samarbeta med polisen för att främja trafiksäkerheten. Polisverksamhetens verkningsfullhet grundar sig i stor utsträckning på medverkan från och samarbetet med allmänheten och på allmänhetens stöd för polisarbetet.

Under de senaste åren har antalet dödsfall i trafiken inte minskat i enlighet med målen

Över en längre period har trafiksäkerheten förbättrats, men under de senaste åren har antalet dödsfall i trafiken inte minskat i enlighet med målen. Enligt förhandsuppgifter från Statistikcentralen dog 210 och skadades 4 994 personer i vägtrafiken 2019. Enligt preliminära uppgifter har 196 personer dött i vägtrafiken i januari-november i år.

Ytterligare information:
Jari Pajunen, polisinspektör, tfn 0295 488 576, [email protected]