Hyppää sisältöön
Media

Rajamenettely voitaisiin ottaa käyttöön Suomen rajalla laajamittaisen maahantulon ja muuttoliikkeen välineellistämisen tilanteissa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 22.6.2022 11.11
Tiedote

Jatkossa rajamenettely voitaisiin ottaa käyttöön valtioneuvoston päätöksellä, jos Suomeen saapuisi poikkeuksellisen paljon maahantulijoita lyhyessä ajassa tai jos Suomeen kohdistuisi muuttoliikettä hyväksikäyttävää hybridivaikuttamista. Hallitus antoi eduskunnalle esityksen ulkomaalaislain muuttamisesta 22.6. Esityksellä on tarkoitus parantaa mahdollisuuksia hallita Suomen alueelle jo suuntautunutta maahantuloa. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Rajamenettelyssä todennäköisesti perusteettomia turvapaikkahakemuksia voitaisiin käsitellä nopeasti heti rajalla tai sen läheisyydessä. Näin ehkäistäisiin hakijoiden liikkumista Suomen alueella tai edelleen muihin EU-maihin. Rajamenettelyä voitaisiin soveltaa, jos hakija on esimerkiksi saapunut turvallisesta maasta tai jättänyt muulla tavalla ilmeisen perusteettoman hakemuksen. 

Maahanmuuttoviraston tulisi ratkaista hakemus neljän viikon kuluessa sen jättämisestä. Nopean menettelyn mahdollistamiseksi Maahanmuuttovirasto voisi pitää turvapaikkapuhutteluja videoneuvottelun tai muun teknisen ratkaisun avulla. 

– Rajamenettelyn mahdollistava lainsäädäntö on yksi monista keinoista, joilla hallitus varautuu torjumaan hybridivaikuttamista, jossa vieras valtio pyrkisi laajamittaista maahanmuuttoa välineellistämällä painostamaan Suomea. Kevään aikana olemme jo myös muun muassa lisänneet Rajavartiolaitoksen resursseja rajavalvontaan, sanoo sisäministeri Krista Mikkonen.

Hakemukset tutkittaisiin perusteellisesti myös rajamenettelyssä

Myös rajamenettelyssä turvapaikkahakemukset tutkittaisiin yksilöllisesti, perusteellisesti ja oikeudenmukaisesti. Rajamenettelyä ei sovellettaisi haavoittuvassa asemassa oleviin hakijoihin, kuten ihmiskaupan uhreihin, jos heille ei nopean menettelyn aikana pystyttäisi takaamaan heidän tarvitsemaansa erityistä tukea turvapaikkamenettelyssä.

Ilman huoltajaa oleviin alaikäisiin rajamenettelyä sovellettaisiin rajoitetusti ainoastaan turvallisista alkuperämaista tulleisiin alaikäisiin ja lapsen etu huomioiden.

– Rajamenettelyn käyttöönotto olisi korkean kynnyksen takana, eikä se antaisi oikeutta oikoa turvapaikkaprosessissa. Myös rajamenettelyssä turvapaikkahakemukset tutkittaisiin siten, että tosiasiallinen oikeus turvapaikan hakemiseen säilyy. Rajamenettely ei poistaisi valitusoikeutta eikä oikeutta tulkkaukseen ja oikeusapuun, sanoo sisäministeri Mikkonen.

Hakijan olisi oleskeltava vastaanottokeskuksen alueella

Rajamenettely perustuu EU-lainsäädäntöön. Osa sen soveltamiseen liittyvistä seikoista on ratkaistava kansallisesti, kuten menettelyn aikaisen liikkumisen rajoittaminen sekä menettelyn päättyminen.

Lakiesityksessä esitetään, että hakijalla olisi velvollisuus oleskella rajalla tai sen läheisyydessä sijaitsevan, hänelle osoitetun vastaanottokeskuksen alueella. Lähtökohtaisesti häntä ei kuitenkaan otettaisi säilöön, ja vastaanottokeskuksen alueella hän voisi liikkua vapaasti.

Menettelyn selkeä päättymisaika on tärkeä hakijan oikeusturvan kannalta, sillä siihen päättyisi myös hakijan velvollisuus oleskella hänelle osoitetun vastaanottokeskuksen alueella. Lakiesityksessä esitetään tilanteet, joissa rajamenettely päättyisi.

Muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen varaudutaan useilla eri lakimuutoksilla

Muuttoliikkeen välineellistämiseen vastataan monin erityyppisin operatiivisin, oikeudellisin, diplomaattisin ja taloudellisin keinoin. Ratkaisu muuttoliikettä hyväksikäyttävään vieraan valtion poliittiseen painostukseen löytyy ensisijaisesti diplomatiasta. Tarvitaan kuitenkin myös selkeää lainsäädäntöä ja viranomaisille riittävät toimivaltuudet toimia häiriötilanteissa ennalta ehkäisevästi ja tehokkaasti.

Nyt eduskunnalle annettu esitys rajamenettelyn käyttöönotosta on osa normaaliolojen lainsäädäntöä. Poikkeusoloissa sovelletaan valmiuslakia. Oikeusministeriön valmistelema valmiuslain muutosesitys on tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä, ja siinä esitetään hybridivaikuttamista uutena perusteena poikkeusoloille.

Eduskuntaan eteni 9.6. rajavartiolain muutosesitys, jonka mukaan turvapaikkahakemusten vastaanottaminen voitaisiin keskittää erikseen määritellyille rajanylityspaikoille Suomen valtakunnanrajalla.  Valtioneuvosto voisi päättää keskittämisestä, jos se on välttämätöntä lyhyessä ajassa tapahtuvasta poikkeuksellisen suuresta maahantulijoiden määrästä tai muuttoliikkeen välineellistämisestä yleiselle järjestykselle, kansalliselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle aiheutuvan vakavan uhan torjumiseksi.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Sanna Montin, p. 0295 488 314, [email protected]
erityisavustaja Mikko Jalo, p. 050 304 8522, [email protected] (ministerin haastattelupyynnöt)