Hyppää sisältöön
Media

Rajaturvallisuutta kehittävien EU-tietojärjestelmien käyttöönottoa valmistellaan

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 1.11.2019 12.25
Tiedote 89/2019

Sisäministeriö on asettanut hankkeen valmistelemaan kansalliset säädösmuutokset, joita eurooppalaisesta rajanylitystietojärjestelmästä (EES) ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmästä (ETIAS) annetut EU-asetukset edellyttävät.

Asetukset EES- ja ETIAS-järjestelmistä liittyvät EU:n rajaturvallisuuden kehittämiseen. Ne eivät sisällä juurikaan kansallista liikkumavaraa, mutta kansallisessa lainsäädännössä täytyy määritellä eräät asetuksissa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ja kansalliset yhteyspisteet sekä täsmentää henkilötietojen käsittelyyn liittyvää sääntelyä.

EES-järjestelmän tarkoituksena on rekisteröidä sähköisesti jäsenvaltioiden alueella lyhytaikaiseen oleskeluun oikeutettujen kolmansien maiden kansalaisten henkilötiedot sekä maahantulo- ja maastalähtöajat ja -paikat ja laskea heidän sallitun oleskelunsa kesto. EES-järjestelmällä korvataan kaikkia jäsenvaltioita koskeva velvollisuus leimata kolmansien maiden kansalaisten passit.

ETIAS-järjestelmä on ennakkorekisteröitymisjärjestelmä sellaisten EU:n ja Schengen-alueen ulkopuolisten maiden kansalaisille, jotka eivät tarvitse viisumia EU-alueelle. Tällaiset matkustajat täyttäisivät jatkossa ennen matkaansa ETIAS-hakemuksen verkossa. Järjestelmän on tarkoitus tehostaa erityisesti maahantulon edellytysten ennalta selvittämistä ja rajatarkastuksia sekä terrorismin torjuntaa ja etsintäkuulutettujen henkilöiden paljastamista ennen kuin he tulevat EU-alueelle.

Myös muihin EU:n tietojärjestelmiin liittyvät lainsäädäntöhankkeet huomioidaan säädösmuutosten valmistelussa, jotta ehdotettavia muutoksia voidaan tarvittaessa sovittaa yhteen.

Hankkeen toimikausi on 1.11.2019–31.12.2020. Tavoitteena on, että hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syysistuntokaudella 2020. Säädösmuutosten on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti, kun EES- ja ETIAS-järjestelmät otetaan komission päätöksellä käyttöön.

Lisätietoja:

rajavartioylitarkastaja Anne Ihanus, p. 0295 421 608, [email protected]