Hoppa till innehåll
Media

Förberedelser för införande av EU:s informationssystem som ska främja gränssäkerheten

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 1.11.2019 12.25
Pressmeddelande 89/2019

Inrikesministeriet har tillsatt ett projekt för att bereda de nationella författningsändringar som EU-förordningarna om ett europeiskt in- och utresesystem och om ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) förutsätter.

Förordningarna om in- och utresesystemet och Etias hänför sig till utvecklingen av EU:s gränssäkerhet. De ger inte så mycket nationellt handlingsutrymme, men i den nationella lagstiftningen måste vissa behöriga myndigheter och nationella kontaktpunkter enligt förordningarna definieras och bestämmelser om behandlingen av personuppgifter preciseras.

Syftet med in- och utresesystemet är att elektroniskt registrera personuppgifter samt tidpunkt och plats för inresa och utresa för sådana tredjelandsmedborgare som har rätt till kortvarig vistelse på medlemsstaternas territorium och att beräkna längden på deras tillåtna vistelse. In- och utresesystemet ersätter alla medlemsstaters skyldighet att stämpla tredjelandsmedborgares pass.

Etias är ett system för förhandsregistrering av medborgare i sådana länder utanför EU och Schengenområdet vars medborgare inte behöver visum för att komma till EU-området. Avsikten är att sådana resenärer i fortsättningen fyller i en Etiasansökan på webben före resan. Syftet med systemet är att effektivisera i synnerhet klarläggandet av förutsättningarna för inresa, gränskontrollerna, terrorismbekämpningen och avslöjandet av efterlysta personer innan de kommer till EU-området.

Också lagstiftningsprojekt som hänför sig till EU:s övriga informationssystem beaktas vid beredningen av författningsändringarna för att de föreslagna ändringarna vid behov ska kunna samordnas.

Projektets mandatperiod är 1.11.2019–31.12.2020. Avsikten är att regeringens proposition ska lämnas till riksdagen under höstsessionen 2020. Författningsändringarna avses träda i kraft samtidigt som in- och utresesystemet och Etias införs genom kommissionens beslut.

Ytterligare information:

Anne Ihanus, överinspektör för gränsbevakningsfrågor, tfn 0295 421 608, [email protected]