Hyppää sisältöön
Media

Rajavartiolain ja valmiuslain muutoksilla varaudutaan muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen 

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 19.5.2022 15.40
Tiedote

Rajaturvallisuutta vahvistetaan parantamalla Rajavartiolaitoksen mahdollisuuksia varautua ja vastata normaaliolojen häiriötilanteisiin. Sisäministeriö on lähettänyt lausunnoille hallituksen esityksen rajavartiolain muuttamisesta. Tavoitteena on tehdä rajavartiolakiin tarvittavat muutokset, joilla varaudutaan muun muassa muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen.

Ehdotettavilla muutoksilla parannettaisiin myös Rajavartiolaitoksen varautumista poikkeusoloihin, joista säädetään valmiuslaissa. Ehdotuksen mukaan poikkeusoloissa voitaisiin tilapäisesti kieltää oikeus oleskella ja liikkua tietyllä paikkakunnalla tai alueella rajan läheisyydessä. Tämä olisi välttämätöntä rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi esimerkiksi laajamittaisen maahantulon tilanteissa. 

-Koska esitetyt pykälämuutokset liittyvät suoraan kansainvälisten sopimusten noudattamiseen ja perusoikeuskysymyksiin, lausunnoilla annettu palaute otetaan tarkasti huomioon, sanoo sisäministeri Krista Mikkonen.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Rajaturvallisuutta vahvistetaan monin tavoin

Ehdotuksen mukaan turvapaikkahakemusten vastaanottaminen voitaisiin keskittää tapahtumaan erikseen määritellyille rajanylityspaikoille Suomen valtakunnanrajalla.  Valtioneuvosto voisi päättää keskittämisestä, jos se on välttämätöntä laajamittaisesta maahantulosta tai muuttoliikkeen välineellistämisestä aiheutuvan vakavan uhan torjumiseksi. 

Rajan ylittäminen muualta kuin avoinna olevien rajanylityspaikkojen kautta on jo nykyisin kiellettyä.

Rajavartiolakiin lisättäisiin myös muun muassa täydentävät säännökset esteiden rakentamisesta rajavyöhykkeelle. Esteitä, kuten aitoja, rakentamalla kyettäisiin paremmin varautumaan erilaisiin rajaturvallisuutta vaarantaviin uhkiin. 

Lisäksi Rajavartiolakiin lisättäisiin säännös omaisuuden luovuttamisesta ja palveluiden suorittamisesta Rajavartiolaitokselle täyttä korvausta vastaan.

Suomi varautuu hybridivaikuttamiseen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä

Valtioneuvoston ajankohtaisselonteossa turvallisuusympäristön muutoksesta todetaan, että turvallisuusympäristön muuttumisen myötä Suomi varautuu poikkeuksellisten, laaja-alaisten ja monitahoisten hybridivaikuttamisen keinojen kohteeksi joutumiseen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

On oletettavaa, että jatkossakin Eurooppaan pyrkiviä ihmisiä on paljon, ja että muuttoliikettä tullaan hyödyntämään poliittisen painostamisen keinona. Muuttoliikettä välineellistävään hybridivaikuttamiseen voidaan varautua selkeällä lainsäädännöllä ja viranomaisten riittävillä toimivaltuuksilla toimia ennalta ehkäisevästi ja tehokkaasti häiriötilanteissa. 

Lisätietoja:
hallitusneuvos Sanna Palo, p. 0295 421 601, [email protected] 
lainsäädäntöneuvos Anne Ihanus, p. 0295 421 608, [email protected] (25.5. asti)