Hoppa till innehåll
Media

Genom ändringar i gränsbevakningslagen och beredskapslagen skapas beredskap för situationer där migration utnyttjas som ett verktyg för hybridpåverkan 

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2022 15.40 | Publicerad på svenska 19.5.2022 kl. 16.27
Pressmeddelande

Gränssäkerheten stärks genom att Gränsbevakningsväsendets möjligheter att förbereda sig inför och reagera på störningssituationer under normala förhållanden förbättras. Inrikesministeriet har sänt en regeringsproposition med förslag till ändring av gränsbevakningslagen på remiss. Syftet är att göra de ändringar i gränsbevakningslagen som behövs bland annat för att förbereda sig för situationer där migration utnyttjas som ett verktyg för hybridpåverkan.

Genom de föreslagna ändringarna förbättras också Gränsbevakningsväsendets beredskap inför undantagsförhållanden, om vilka det föreskrivs i beredskapslagen. Enligt förslaget kan man under undantagsförhållanden tillfälligt förbjuda rätten att vistas och röra sig på en bestämd ort eller ett bestämt område i närheten av gränsen. Detta är nödvändigt för att gränssäkerheten ska kunna upprätthållas till exempel i situationer med omfattande flyktinginvandring.

- Eftersom de paragrafändringar som föreslås har direkt samband med iakttagandet av internationella avtal och med frågor som gäller grundläggande rättigheter, beaktar vi remissvaren noga, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

Avsikten är att lagändringarna ska träda i kraft så snart som möjligt.

Gränssäkerheten stärks på många sätt

Enligt förslaget ska mottagandet av asylansökningar kunna koncentreras till särskilt angivna gränsövergångsställen vid Finlands riksgräns.  Statsrådet kan besluta om koncentreringen, om detta är nödvändigt för att avvärja ett allvarligt hot som orsakas av omfattande invandring eller instrumentalisering av migranter.

Det är redan för närvarande förbjudet att passera gränsen någon annanstans än via öppna gränsövergångsställen.

Till gränsbevakningslagen fogas också bland annat kompletterande bestämmelser om byggande av hinder i gränszonen. Genom att bygga hinder, till exempel stängsel, kan man bättre bereda sig på olika hot som äventyrar gränssäkerheten.

Till gränsbevakningslagen fogas också en bestämmelse om överlåtelse av egendom till och utförande av tjänster för Gränsbevakningsväsendet mot full ersättning.

Finland bereder sig på hybridpåverkan både på kort och på lång sikt

I statsrådets redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön konstateras att Finland i och med förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön bereder sig på att bli föremål för exceptionella, omfattande och mångsidiga metoder för hybridpåverkan både på kort och på lång sikt.

Det kan antas att det även i fortsättningen finns många människor som försöker komma till Europa och att migrationen kommer att utnyttjas som ett medel för politisk påtryckning. Man kan genom tydlig lagstiftning bereda sig på hybridpåverkan som bygger på instrumentalisering av migranter samt genom tillräckliga befogenheter för myndigheterna agera på ett förebyggande och effektivt sätt i störningssituationer. 

Ytterligare information:
Sanna Palo, regeringsråd, tfn 0295 421 601, [email protected] 
Anne Ihanus, lagstiftningsråd, tfn 0295 421 608, [email protected] (t.o.m. 25.5.)