Hyppää sisältöön
Media

Rajavartiolain muutoksilla parannetaan häiriötilanteisiin varautumista

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 8.7.2022 10.48
Tiedote

Jatkossa turvapaikkahakemusten vastaanottaminen voidaan keskittää erikseen määritellyille rajanylityspaikoille Suomen valtakunnanrajalla. Rajavartiolain muutoksilla varaudutaan muun muassa muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen. Tasavallan presidentti vahvisti lakimuutokset 8.7. Laki tulee voimaan 15.7.2022.

Valtioneuvosto voi päättää keskittämisestä, jos se on välttämätöntä yleiselle järjestykselle, kansalliselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle aiheutuvan vakavan uhan torjumiseksi. Tällaisia tilanteita voivat olla lyhyessä ajassa poikkeuksellisen suuri maahantulijoiden määrä tai muuttoliikkeen välineellistäminen valtion tai muun tahon toimesta. 

Rajaturvallisuutta parannetaan myös mahdollisuudella esteiden rakentamiseen ja omaisuuden väliaikaiseen luovuttamiseen

Rajavartiolakiin lisätään myös täydentävät säännökset esteiden rakentamisesta rajavyöhykkeelle. Esteitä, kuten aitoja, rakentamalla pyritään varautumaan paremmin erilaisiin rajaturvallisuutta vaarantaviin uhkiin. Sääntely kattaa myös tarvittavien kulku-urien ja teiden rakentamisen, puiden ja muun kasvillisuuden poistamisen sekä tarvittavat maansiirto- ja vesirakennustyöt. 

Lisäksi Rajavartiolaitoksen partiotoimintaa ja muuta rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa haittaavien rakennusten, aitojen ja vastaavien rakennelmien rakentaminen esteiden lähelle on jatkossa luvanvaraista. Rajavartiolakiin lisätään myös säännös omaisuuden väliaikaisesta luovuttamisesta ja palveluiden suorittamisesta Rajavartiolaitokselle korvausta vastaan.

Suomi varautuu hybridivaikuttamiseen laajasti lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

Suomi vahvistaa rajaturvallisuuttaan myös muilla lakimuutoksilla. Oikeusministeriössä valmisteltu valmiuslain päivittäminen on tulossa voimaan saman aikaisesti rajavartiolain muutoksen kanssa. Muutoksilla päivitetään valmiuslakia erilaisten hybridiuhkien varalta.

Eduskunnan käsittelyssä on myös ulkomaalaislain muutos, joka koskee rajamenettelyä. Rajamenettelyssä todennäköisesti perusteettomia turvapaikkahakemuksia voitaisiin käsitellä nopeasti heti rajalla tai sen läheisyydessä. Näin ehkäistäisiin hakijoiden liikkumista Suomen alueella tai edelleen muihin EU-maihin. 

Valtioneuvoston ajankohtaisselonteossa turvallisuusympäristön muutoksesta todetaan, että Suomen on varauduttava poikkeuksellisten, laaja-alaisten ja monitahoisten hybridivaikuttamisen keinojen kohteeksi joutumiseen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Muuttoliikettä välineellistävään hybridivaikuttamiseen voidaan varautua selkeällä lainsäädännöllä ja viranomaisten riittävillä toimivaltuuksilla ennalta ehkäisevästi ja häiriötilanteiden aikana.

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Anne Ihanus, p. 0295 421 608, [email protected]

hallitusneuvos Sanna Palo, p. 0295 421 601, [email protected] (12.7. alkaen)