Hyppää sisältöön
Media

Sisäministerit keskustelevat Ukrainan tilanteesta ja EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkauudistuksesta

Julkaisuajankohta 13.10.2022 12.49
Tiedote

EU-maiden sisäministerit kokoontuvat Luxemburgiin 14.10. Ministerit jatkavat keskustelua Venäjän Ukrainaan kohdistamasta hyökkäyksestä. Esillä on erityisesti pakolaisten tilanne EU:ssa sekä sodan vaikutukset EU:n sisäiseen turvallisuuteen. Myös EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus on ministereiden asialistalla. Suomea kokouksessa edustaa sisäministeri Krista Mikkonen.

-Venäjän hyökkäys Ukrainaan on käynnistänyt laajamittaisen Euroopan unioniin kohdistuvan muuttoliikkeen. Jäsenvaltioiden tulee varautua kriisin jatkumiseen ja muuttoliiketilanteen vaikeutumiseen edelleen. Akuuttien toimien rinnalla on sekä Suomen että EU:n näkökulmasta yhä tärkeämpää edetä myös pidemmän aikavälin tavoitteissa ja tehdä tarvittavat uudistukset EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaan, sanoo ministeri Mikkonen.

Ministerit jatkavat keskustelua EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistuksesta. Puheenjohtajamaa Tsekin on tarkoitus esitellä kokouksessa uutta yhteisvastuuta koskevaa malliaan ja saada ministereiltä yleinen tuki sitä koskevalle jatkotyölle.

Kesäkuussa reilut 20 EU-jäsenmaata (Suomi mukaan lukien) ja Schengen-assosiaatiomaata allekirjoittivat poliittisen yhteisvastuujulistuksen viiden Välimeren maan (Espanja, Italia, Kreikka, Kypros ja Malta) hyväksi. Tällä hetkellä sitoumuksia on annettu hieman yli 8000 turvapaikanhakijan siirroista.

Tilapäisen suojelun hakemuksia rekisteröity EU-alueella 4,3 miljoonaa

Suomi kantaa osana EU:ta vastuunsa Ukrainan tilanteen muuttoliikevaikutuksista ja erityisesti sotaa pakenevien ihmisten suojelemisesta. Tilapäisen suojelun direktiivi tarjoaa yhtenäisen eurooppalaisen ratkaisun, jonka avulla Ukrainasta sotaa pakeneville ihmisille taataan jäsenmaissa välitöntä suojaa ja yhdenmukainen asema.

EU-alueella tilapäisen suojelun hakemuksia on rekisteröity noin 4,3 miljoonaa. Suomessa on rekisteröity 0,9 % EU-alueella tilapäistä suojelua hakeneista. Pakolaisten määrissä ja tilanteessa ei ole viime viikkoina tapahtunut merkittäviä muutoksia. Talven lähestyessä tulijamäärien on ennakoitu kääntyvän jälleen kasvuun.

EU:n yhteisen tilapäistä suojelua saavien rekisteröintialustan käyttöönotto jäsenmaissa etenee. Kesäkuussa käyttöön otettuun järjestelmään on ladattu tiedot jo 3,5 miljoonasta rekisteröinnistä. Euroopan komissio kehittää edelleen järjestelmää niin, että tilannekuva pakolaisten liikkeistä eri EU-maiden välillä tarkentuisi.

EU:n tavoitteena tiedonvaihto Ukrainan kanssa sisäisestä turvallisuudesta

Sisäministerit keskustelevat myös Ukrainan sodan vaikutuksista EU:n sisäiseen turvallisuuteen. EU:n terrorisminvastainen koordinaattori Ilkka Salmi informoi sisäministereitä syyskuussa Ukrainaan tekemästään vierailusta. Vierailun yhtenä tavoitteena oli tiedonvaihto Ukrainan ja EU:n välillä terrorismiin, järjestäytyneeseen rikollisuuteen, aseiden salakuljetukseen sekä sotarikosten tutkintaan liittyvistä asioista.

Lisätietoja:
ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, p. 0295 488 250, [email protected] 
erityisavustaja Tiina Kivinen, p. 050 566 19 22, [email protected] (ministeri Mikkosen haastattelupyynnöt)