Hoppa till innehåll
Media

Inrikesministrarna diskuterar läget i Ukraina och EU:s migrations- och asylreform

Utgivningsdatum 13.10.2022 12.49
Pressmeddelande

EU-ländernas inrikesministrar sammanträder i Luxemburg den 14 oktober. Ministrarna fortsätter diskussionen om Rysslands invasion av Ukraina. Särskilt flyktingsituationen i EU och krigets inverkan på EU:s inre säkerhet diskuteras. Också reformen av EU:s migrations- och asylpolitik står på ministrarnas agenda. Inrikesminister Krista Mikkonen representerar Finland vid mötet.

- Rysslands invasion av Ukraina har satt igång en omfattande migration till Europeiska unionen. Medlemsstaterna bör förbereda sig på att krisen fortsätter och att migrationssituationen blir ännu svårare. Vid sidan av de akuta åtgärderna är det ur både Finlands och EU:s synvinkel allt viktigare att främja också de långsiktiga målen och genomföra nödvändiga reformer inom EU:s migrations- och asylpolitik, säger minister Mikkonen.

Ministrarna fortsätter diskussionen om reformen av EU:s migrations- och asylpolitik. EU-ordförandelandet Tjeckien har för avsikt att vid mötet presentera sin nya modell för solidaritet och få allmänt stöd av ministrarna för det fortsatta arbetet kring modellen.

I juni undertecknade över 20 EU-medlemsstater (inklusive Finland) och Schengenassocieringsländer en politisk solidaritetsdeklaration till förmån för fem Medelhavsländer (Cypern, Grekland, Italien, Malta och Spanien). För närvarande har åtaganden ingåtts om omplaceringar av drygt 8 000 asylsökande.

4,3 miljoner ansökningar om tillfälligt skydd har registrerats inom EU-området

Som en del av EU bär Finland sitt ansvar för migrationseffekterna av situationen i Ukraina och särskilt för skyddet av människor som flyr kriget. Direktivet om tillfälligt skydd erbjuder en enhetlig europeisk lösning som garanterar människor som flyr från Ukraina direkt skydd och en enhetlig ställning i medlemsländerna.

Inom EU-området har det registrerats cirka 4,3 miljoner ansökningar om tillfälligt skydd. I Finland har man registrerat 0,9 procent av dem som sökt tillfälligt skydd inom EU. Det har inte skett några betydande förändringar i antalet flyktingar eller i deras situation under de senaste veckorna. Det bedöms att när vintern närmar sig börjar antalet människor som anländer igen öka.

Införandet av EU:s gemensamma plattform för registrering av personer som får tillfälligt skydd framskrider i medlemsländerna. I systemet, som togs i bruk i juni, har man redan fört in uppgifter om 3,5 miljoner registreringar. Europeiska kommissionen vidareutvecklar systemet så att lägesbilden av flyktingarnas rörelser mellan olika EU-länder preciseras.

EU:s mål är att utbyta information om den inre säkerheten med Ukraina

Inrikesministrarna ska också diskutera konsekvenserna av kriget i Ukraina för EU:s inre säkerhet. Ilkka Salmi, EU:s samordnare för kampen mot terrorism, informerar inrikesministrarna om sitt besök i Ukraina i september. Ett av syftena med besöket var att utbyta information mellan Ukraina och EU om frågor som gäller terrorism, organiserad brottslighet, smuggling av vapen och utredning av krigsförbrytelser.

Ytterligare information:
Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, tfn 0295 488 250, [email protected] 
Tiina Kivinen, specialmedarbetare, tfn 050 566 19 22, [email protected] (förfrågningar om intervjuer med minister Mikkonen)