Hyppää sisältöön
Media

Suojelupoliisin toimintaa koskeva sisäministeriön selvitys on valmistunut

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 27.4.2023 10.00
Tiedote

Sisäministeriö on saanut valmiiksi suojelupoliisin toimintaa koskevan selvityksen liittyen suojelupoliisissa ja Ulkomaalaisvirastossa aiemmin merkittävissä viroissa toimineeseen Matti Saarelaiseen. Lisäksi sisäministeriössä on tehty muistio liittyen Timtshenkojen kansalaisuuspäätöksiin.

Suojelupoliisin ja Maahanmuuttoviraston (entinen Ulkomaalaisvirasto) valvonta kuuluu sisäministeriölle. Sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikössä laadittu tarkastuskertomus suojelupoliisin toiminnasta annettiin suojelupoliisille 25.4. Siinä kiinnitetään suojelupoliisin huomiota muun muassa suojelupoliisin informointivelvollisuuteen sisäministeriölle sekä eräisiin hallinnollisiin menettelyihin.

Tarkastushavainnot ja niiden pohjalta esitetyt huomiot ovat niin merkittäviä, että sisäministeriö ottaa myöhemmin tarkastettavaksi suojelupoliisin sisäisen tarkastuksen sekä sisäministeriön hallinnonalan riskienhallintapolitiikasta antaman määräyksen toteuttamisen suojelupoliisissa.

Kansalaisuuspäätös-asiassa ei ole toimittu sen aikaisen sääntelyn vastaisesti

Julkisuudessa ovat olleet esillä myös Gennadi Timtshenkolle ja hänen perheenjäsenilleen silloisessa Ulkomaalaisvirastossa tehdyt kansalaisuuspäätökset. Nämä päätökset on tehty vuosina 1999 ja 2000. Tähän liittyen sisäministeriön maahanmuutto-osastolla on perehdytty kansalaisuuspäätöksiä koskevaan menettelyyn Ulkomaalaisvirastossa.

Sisäministeriön näkemyksen mukaan asiassa ei ole toimittu sen aikaisen kansalaisuussääntelyn vastaisesti. Lisäksi ministeriö toteaa, ettei sen ole mahdollista ottaa jälkikäteen kantaa siihen, miten silloinen Ulkomaalaisvirasto on käyttänyt sille kuulunutta harkintavaltaa yksittäisiä päätöksiä tehdessään. Sisäministeriö katsoo, ettei asiassa ole tullut esiin sellaisia seikkoja, jotka antaisivat aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Johanna Hakala, puh. 0295 488 452, [email protected] (suojelupoliisia koskeva tarkastuskertomus)
erityisasiantuntija Roope Jokinen, puh. 0295 488 362, [email protected] (kansalaisuuspäätöksiin liittyvä muistio)