Hyppää sisältöön
Media

Finland tar emot 850 flyktingar i flyktingkvoten 2020

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 17.9.2019 19.20 | Publicerad på svenska 18.9.2019 kl. 16.25
Pressmeddelande 67/2019

Regeringen enades vid budgetförhandlingarna den 17 september om att det årliga antalet kvotflyktingar höjs i enlighet med regeringsprogrammet från nuvarande 750 personer till 850 personer. De finländska myndigheterna väljer enligt FN:s flyktingkommissariat UNHCR:s förslag de flyktingar som tas emot i Finland.

I flyktingkvoten 2020 tar Finland emot sammanlagt 400 syriska flyktingar från Libanon och Turkiet samt 200 kongolesiska flyktingar från Zambia. Dessutom tar Finland emot totalt 130 flyktingar från Niger. Antalet omfattar också flyktingar som UNHCR evakuerat från Libyen till Niger och som är i en särskilt utsatt ställning. Flyktingar som evakuerats från Libyen kan dock tas emot också från andra länder där det eventuellt ska inrättas en evakueringsmekanism.

Finland bereder sig också på att ta emot 120 akuta fall. Med akuta fall avses flyktingar som är i behov av brådskande vidarebosättning på grund av behovet av skydd eller t.ex. av medicinska skäl. Akuta fall tas emot utan någon avgränsning i fråga om nationalitet eller region.

Om inriktningen av kvoten beslutade ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet. I bakgrunden fanns ett förslag som inrikesministeriet, utrikesministeriet och arbets- och näringsministeriet tillsammans hade berett. Inrikesministeriet fastställer beslutet efter att riksdagen har fastställt budgeten.

Att ta emot kvotflyktingar är det effektivaste sättet att hjälpa

Att ta emot kvotflyktingar är det effektivaste sättet att hjälpa de flyktingar som är i verklig nöd eftersom behovet av skydd bedöms redan innan de kommer till Finland. Finland har tagit emot kvotflyktingar sedan 1970-talet. Man har gjort mycket för integrationen för att de som anländer så bra som möjligt ska kunna anpassa sig till det finländska samhället.

Finland har tillsammans med Europeiska kommissionen uppmuntrat också andra EU-medlemsstater att delta i mottagandet, dvs. vidarebosättningen, av kvotflyktingar. Behovet av vidarebosättning har ökat globalt under de senaste åren. FN:s flyktingkommissariat UNHCR uppskattar att totalt 1,44 miljoner flyktingar behöver vidarebosättas 2020.

EU erbjuder medlemsstaterna ekonomiskt stöd för mottagandet av kvotflyktingar

Europeiska Kommissionen stöder vidarebosättningen ur EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF). Ur fonden betalas stöd till de EU-länder som deltar i vidarebosättningsprogrammet. Stödet baserar sig på det antal kvotflyktingar som medlemsstaterna tar emot.

Beroende på utreselandet eller hur brådskande vidarebosättningen är får medlemsstaten en engångsersättning på 6 000 eller 10 000 euro för varje vidarebosatt kvotflykting. Med anslaget för vidarebosättning stöder man på nationell nivå placeringen av kvotflyktingar i kommunerna och deras integration samt utvecklingen av myndighetsprocesserna i samband med vidarebosättningen.

Den engångsersättning som Finland får för de flyktingar som tas emot i 2020 års flyktingkvot är 10 000 euro per person.

Ytterligare information:

Mirka Eirola, specialsakkunnig, tfn 0295 488 383, [email protected]