Hyppää sisältöön
Media

Veikkauksen tuoton yksilöidyistä käyttötarkoituksista luovutaan uuden rahoitusmallin myötä

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 2.3.2023 14.01
Tiedote

Hallitus esitti torstaina 2.3. vahvistettavaksi arpajaislakiin uuden rahoitusmallin mukaisia muutoksia. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa laki 3.3. Laki tulee voimaan vuoden 2024 alussa.

Rahapelituotoilla rahoitettujen yleishyödyllisten toimintojen uusi rahoitusmalli otetaan käyttöön vuoden 2024 alusta alkaen. Veikkaus Oy:n tuotto otetaan jatkossa valtion talousarvioon ilman nykyisiä arpajaislaissa säädettyjä käyttökohteita. 

Nykyisin Veikkaus Oy:n tuotto käytetään urheilun ja liikunnan, tieteen, taiteen, nuorisotyön, terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin sekä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen. Tuoton yksilöidyistä käyttötarkoituksista ja tuoton jakautumisesta näihin käyttökohteisiin luovutaan uudessa rahoitusmallissa. Nykyisin Veikkaus Oy:n tuotolla rahoitettuja yleishyödyllisiä toimintoja rahoitetaan jatkossa yleiskatteellisista budjettivaroista, eikä enää Veikkaus Oy:n tuotosta. 

Vuoden 2024 alusta alkaen Veikkaus Oy:n tuotto käytetään yleiskatteellisena, ilman määriteltyjä käyttökohteita, valtion talousarvion mukaisiin menoihin. Säännökset Veikkaus Oy:n tuoton käyttötarkoituksesta, tuoton ottamisesta talousarvioon ja tilittämisestä on muutettu uutta rahoitusmallia vastaaviksi. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvät uuden rahoitusmallin edellyttämät lakimuutokset on tarkoitus vahvistaa samanaikaisesti. Kyseiset ministeriöt päättävät edelleen valtionavustusten ja valtionosuuksien myöntämisestä valtion talousarvion määrärahojen puitteissa. 

Tavoitteena selkeyttää rahapelijärjestelmää ja vahvistaa rahapelihaittojen torjuntaa 

Uuden rahoitusmallin arvioidaan selkeyttävän rahapelijärjestelmää. Lakimuutosten tavoitteena on myös vahvistaa rahapelihaittojen torjuntaa. Haittojen torjunnan kannalta rahapelituoton ja sillä rahoitettujen toimintojen nykyinen yhteys on nähty ongelmallisena, sillä se voi korostaa rahapelituottojen merkitystä ja aiheuttaa siten ristiriitaisia kannustimia rahapelijärjestelmän sisällä. 

Lisätiedot:

neuvotteleva virkamies Elina Rydman, p. 0295 488 586, [email protected]
valtiosihteeri Akseli Koskela, p. 050 418 2274, [email protected]