Tiettyihin vakaviin rikoksiin syyllistynyt voisi menettää Suomen kansalaisuuden

Sisäministeriö 21.6.2018 11.38
Tiedote 73/2018

Sisäministeriö lähetti 21. kesäkuuta lausunnolle hallituksen esityksen, jossa ehdotetaan kansalaisuuslain muuttamista siten, että tiettyihin vakaviin rikoksiin syyllistynyt voisi menettää Suomen kansalaisuuden. Kansalaisuuden menettäminen voisi koskea vain sellaisia henkilöitä, joilla olisi myös jonkin toisen valtion kansalaisuus sekä riittävästi tosiasiallisia siteitä toiseen kansalaisuusvaltioonsa.

Kansalaisuuden menettämiseen johtavia rikoksia olisivat sellaiset maanpetos-, valtiopetos- ja terrorismirikokset, joista olisi säädetty ankarimmaksi rangaistukseksi vähintään kahdeksan vuotta vankeutta ja joista olisi tuomittu vähintään viiden vuoden vankeusrangaistus. Muita sinänsä vakavia rikoksia ei voitaisi Eurooppalaisen kansalaisuusyleissopimuksen puitteissa säätää kansalaisuuden menettämisen perusteeksi.

Nykyisin kansalaisuuden menettämisestä voidaan päättää viiden vuoden määräajassa vain, jos jälkikäteen ilmenee, että Suomen kansalaisuuden saamiselle ei olisikaan ollut kansalaisuuslain mukaisia perusteita.

– Seuraamuksia maan- ja valtionpetoksista sekä terrorismirikoksista halutaan tiukentaa. Jopa kansalaisuuden menetys on tietyin reunaehdoin tällaisista vakavista rikoksista perusteltua, sisäministeri Kai Mykkänen sanoo.

Kansalaisuuden menetys ei voi johtaa henkilön kansalaisuudettomuuteen

Edellytyksenä kansalaisuuden menettämiselle olisi aina se, ettei henkilöstä tämän seurauksena tule kansalaisuudetonta. Myös sellainen henkilö, joka olisi saanut Suomen kansalaisuuden syntyessään, voisi ehdotuksen mukaisesti menettää kansalaisuuden, jos hänellä olisi niin paljon siteitä muuhun kansalaisuusvaltioonsa, ettei kansalaisuuden menettäminen merkitsisi kohtuutonta puuttumista hänen yksityis- ja perhe-elämäänsä.

Menettämispäätös tehtäisiin aina kyseisen henkilön tilanteen kokonaisvaltaisen tarkastelun perusteella. Tarkastelussa otettaisiin huomioon se, mitä siteitä hänellä on eri kansalaisuusvaltioihinsa, mukaan lukien niissä käytettävien kielten taito, asuinpaikat ja oleskeluhistoria, perheenjäsenet ja sukulaiset, koulunkäynti ja opiskelu sekä työskentely ja muu taloudellinen toiminta.

Kansalaisuuden menettämisestä päättäisi Maahanmuuttovirasto. Maahanmuuttoviraston päätökseen voisi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Kansalaisuuden voisi menettää vain Suomessa annetun rikostuomion perusteella.

Esityksessä ehdotetaan samalla ulkomaalaislain muuttamista siten, että maasta karkottamista koskevissa säännöksissä otettaisiin huomioon myös sellaiset henkilöt, jotka ovat menettäneet Suomen kansalaisuuden.

Hanke liittyy hallituksen turvapaikkapoliittiseen toimenpideohjelmaan, jonka mukaan YK:n ja EU:n terroristijärjestöksi luokitteleman organisaation toimintaan osallistuminen sekä matkustaminen ulkomaille terrorismirikoksen tekemistä varten ja tällaisen matkustamisen rahoittaminen kriminalisoidaan, minkä jälkeen säädetään mahdollisuudesta mitätöidä Suomen kansalaisuus terrorismitoimiin osallistuneilta kaksoiskansalaisuuden omaavilta henkilöiltä.

Lisätietoa hankkeesta

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola, p. 0295 488 215, [email protected]