Ulkosuomalaisstrategia 2022–2026

Ulkosuomalaisstrategia vuosille 2022–2026

SM001:00/2021 Kehittäminen

Hankkeessa laaditaan Suomen ulkosuomalaisstrategia vuosille 2022–2026. Hanke toteutetaan sisäministeriön maahanmuutto-osaston johdolla. Strategia valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM001:00/2021

Asianumerot VN/6059/2021

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.2.2021 – 31.12.2021

Asettamispäivä 1.2.2021

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa laadittiin poikkihallinnollinen uusi ulkosuomalaisstrategia. Hankkeen työryhmään osallistuivat sisäministeriö, ulkoministeriös, opetus- ja kulttuuriministeriös, oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriöstä ja valtiovarainministeriö sekä Suomi-Seura ry ja Siirtolaisuusinstituutti.

Strategian valmistelussa on kuultu ulkosuomalaisia kuluisissa työpajoissa ja kuulemisissa, selvitetty verrokkimaiden ulkokansalaispolitiikkoja ja hyödynnetty Siirtolaisuusinstituutin Muuttuva ulkosuomalaisuus -kyselytutkimuksen tuloksia. Strategian osana myös tarkastellaan ulkosuomalaisuuteen liittyviä termejä. Ulkosuomalaisparlamentin päätöslauselmat otetaan huomioon strategian tavoitteiden ja toimien asettelussa.

Hankkeen lopputuloksena luodaan uusi aiempaa strategisempi ja joustavampi ulkosuomalaisstrategia, joka pohjaa ulkosuomalaisten tarpeisiin ja heidän tietoihinsa ja taitoihinsa, joita valtionhallinnossa voidaan entistä paremmin hyödyntää.

Tiivistelmä

Hankkeessa laaditaan Suomen ulkosuomalaisstrategia vuosille 2022–2026. Hanke toteutetaan sisäministeriön maahanmuutto-osaston johdolla. Strategia valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Lähtökohdat

Nyt valmisteltavaa ulkosuomalaisstrategiaa on edeltänyt kolme viisivuotista ulkosuomalaispoliittista ohjelmaa, joista viimeisin on voimassa vuoden 2021 loppuun saakka.

Lisätietoja

Lisää aiheesta