Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta

SM007:00/2018 Säädösvalmistelu

Hankkeessa valmistellaan ampuma-aselain 25 §:n edellyttämät ase-elinkeinonharjoittajan ilmoitusvelvollisuutta koskevat muutokset ampuma-aseasetukseen (145/1998).

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM007:00/2018

Asianumerot SMDno-2018-638

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 20.3.2018 – 31.12.2018

Asettamispäivä 20.3.2018

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Heidi Aliranta, eritysasiantuntija
puh. 0295488367
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on saattaa voimaan ampuma-aselain 1.12.2018 voimaantulevien muutosten edellyttämät teknisluonteiset tarkistukset ampuma-aseasetukseen.

Tiivistelmä

Hankkeessa valmistellaan ampuma-aselain 25 §:n edellyttämät ase-elinkeinonharjoittajan ilmoitusvelvollisuutta koskevat muutokset ampuma-aseasetukseen (145/1998).

Lähtökohdat

Ampuma-aselupamenettelyä muutettiin ampuma-aselain muuttamisesta annetulla lailla (623/2017), joka tuli voimaan 1.12.2017. Ase-elinkeinonharjoittajan ilmoitusvelvollisuuksia poliisin asetietojärjestelmään koskevat säännökset tulevat kuitenkin voimaan vasta 1.12.2018. Hankkeessa valmistellaan ase-elinkeinonharjoittajan ilmoitusvelvollisuutta koskevat muutokset ampuma-aseasetukseen (145/1998).