Statsrådets förordning om ändring av skjutvapenförordningen

SM007:00/2018 Lagstiftningsprojekt

Hankkeessa valmistellaan ampuma-aselain 25 §:n edellyttämät ase-elinkeinonharjoittajan ilmoitusvelvollisuutta koskevat muutokset ampuma-aseasetukseen (145/1998).

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM007:00/2018

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 20.3.2018 – 31.12.2018

Datum för tillsättande 20.3.2018

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Heidi Aliranta, eritysasiantuntija
tel. 0295488367
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on saattaa voimaan ampuma-aselain 1.12.2018 voimaantulevien muutosten edellyttämät teknisluonteiset tarkistukset ampuma-aseasetukseen.

Sammandrag

Hankkeessa valmistellaan ampuma-aselain 25 §:n edellyttämät ase-elinkeinonharjoittajan ilmoitusvelvollisuutta koskevat muutokset ampuma-aseasetukseen (145/1998).

Utgångspunkter

Ampuma-aselupamenettelyä muutettiin ampuma-aselain muuttamisesta annetulla lailla (623/2017), joka tuli voimaan 1.12.2017. Ase-elinkeinonharjoittajan ilmoitusvelvollisuuksia poliisin asetietojärjestelmään koskevat säännökset tulevat kuitenkin voimaan vasta 1.12.2018. Hankkeessa valmistellaan ase-elinkeinonharjoittajan ilmoitusvelvollisuutta koskevat muutokset ampuma-aseasetukseen (145/1998).