Rahankeräyslakihanke

Lakihanke rahankeräyslain uudistamiseksi

SM012:00/2018 Säädösvalmistelu

Tehtävänä on valmistella ehdotus hallituksen esitykseksi uudeksi rahankeräyslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi tehdyn esiselvityksen mukaisesti. Lisäksi tehtävänä on valmistella muutosten johdosta tarvittavat asetustasoiset muutokset.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM012:00/2018

Asianumerot SMDno-2018-919

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 14.5.2018 – 30.4.2019

Asettamispäivä 14.5.2018

Lainvalmistelu

HE rahankeräyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 288/2018

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi rahankeräyslaki. Laissa säädettäisiin rahankeräysten järjestämisestä ja sen asianmukaisuuden valvonnasta. Rahankeräyksen järjestämisen edellytyksenä olisi joko rahankeräysluvan hakeminen Poliisihallitukselta tai ilmoituksen tekeminen poliisilaitokselle pienkeräyksen järjestämisestä.

VastuuministeriSisäministeri Mykkänen

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Sini Lahdenperä, Erityisasiantuntija
puh. 0295 488 312
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti uudella rahankeräyslailla lupamenettelyä sujuvoitettaisiin merkittävästi muun muassa säätämällä rahankeräyslupa toistaiseksi voimassa olevaksi. Lupamenettelyn rinnalle ehdotetaan luotavaksi uusi hallinnollisesti kevyempi ilmoitusmenettely. Esiselvitystyöryhmän ehdotuksen mukaan rahankeräyksen järjestämisen edellytyksenä olisi näin ollen joko rahankeräysluvan hakeminen Poliisihallitukselta tai ilmoituksen tekeminen poliisilaitokselle pienkeräyksen järjestämisestä. Rahankeräyslaissa säädettäisiin eräistä lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävistä rahankeräyksistä sekä vaalikeräyksistä, joihin ei tarvitsisi hakea lupaa tai tehdä ilmoitusta.

Tiivistelmä

Tehtävänä on valmistella ehdotus hallituksen esitykseksi uudeksi rahankeräyslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi tehdyn esiselvityksen mukaisesti. Lisäksi tehtävänä on valmistella muutosten johdosta tarvittavat asetustasoiset muutokset.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.