Rahankeräyslakihanke

Lakihanke rahankeräyslain uudistamiseksi

SM012:00/2018 Säädösvalmistelu

Tehtävänä on valmistella ehdotus hallituksen esitykseksi uudeksi rahankeräyslaiksi ja
siihen liittyviksi laeiksi tehdyn esiselvityksen mukaisesti. Lisäksi tehtävänä on
valmistella muutosten johdosta tarvittavat asetustasoiset muutokset.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM012:00/2018

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 14.5.2018 – 30.4.2019

Asettamispäivä 14.5.2018

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Sini Lahdenperä, Erityisasiantuntija
puh. 0295 488 312

Tavoitteet ja tuotokset

Hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti uudella rahankeräyslailla lupamenettelyä sujuvoitettaisiin merkittävästi muun muassa säätämällä rahankeräyslupa toistaiseksi voimassa olevaksi. Lupamenettelyn rinnalle ehdotetaan luotavaksi uusi hallinnollisesti kevyempi ilmoitusmenettely. Esiselvitystyöryhmän ehdotuksen mukaan rahankeräyksen järjestämisen edellytyksenä olisi näin ollen joko rahankeräysluvan hakeminen Poliisihallitukselta tai ilmoituksen tekeminen poliisilaitokselle pienkeräyksen järjestämisestä. Rahankeräyslaissa säädettäisiin eräistä lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävistä rahankeräyksistä sekä vaalikeräyksistä, joihin ei tarvitsisi hakea lupaa tai tehdä ilmoitusta.

Tiivistelmä

Tehtävänä on valmistella ehdotus hallituksen esitykseksi uudeksi rahankeräyslaiksi ja
siihen liittyviksi laeiksi tehdyn esiselvityksen mukaisesti. Lisäksi tehtävänä on
valmistella muutosten johdosta tarvittavat asetustasoiset muutokset.

Lisätietoja