Arpajaislain uudistamista koskeva lainsäädäntöhanke

Arpajaislain uudistamista koskeva lainsäädäntö- ja esiselvityshanke

SM014:00/2018 Säädösvalmistelu

Hankkeessa valmistellaan säännösmuutosehdotukset, jotka liittyvät pelaajan pakollisen tunnistautumisen käyttöön ottamiseen raha-automaattipelaamisessa sekä tavara-arpajaisia, arvauskilpailuja, bingoa ja tavaravoittoautomaatteja koskeviin lupiin. Lisäksi tehdään esiselvitys lainsäädännön kehittämistarpeista.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM014:00/2018

Asianumerot SMDno-2018-1061

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 29.5.2018 – 17.5.2019

Asettamispäivä 22.5.2018

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Sipilä

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Kärkihankkeet Sujuvoitetaan säädöksiä

Toimenpiteet Sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosessit ja annetaan niitä koskeva palvelulupaus

Lainvalmistelu

HE laeiksi arpajaislain sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 10.9.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 41/2018
  Arvioitu uusi esittelyviikko 43/2018
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  25.10.2018
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 255/2018

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arpajaislakia. Rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisemisen ja vähentämisen tehostamiseksi arpajaislakia ehdotetaan täydennettäväksi säännöksellä pelaajan pakollisesta tunnistamisesta pelipisteessä tapahtuvassa raha-automaattipelaamisessa. Lisäksi tavara-arpajaisten, bingon ja tavara-automaattien sekä eräiden muiden peliautomaattien ja -laitteiden lupamenettelyä kevennettäisiin.

VastuuministeriSisäministeri Mykkänen

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa on valmisteltu säännösmuutosehdotukset, jotka liittyvät pelaajan pakollisen tunnistautumisen käyttöön ottamiseen raha-automaattipelaamisessa sekä tavara-arpajaisia, arvauskilpailuja, bingoa ja tavaravoittoautomaatteja koskeviin lupiin. Hankkeen esiselvitysosuudessa selvitetään lainsäädännön kehittämistarpeita pelikieltomahdollisuuksien laajentamisen, maksutapojen, voittojen lunastusaikojen lyhentämisen ja Veikkaus Oy:n kanavointikyvyn vahvistamisen osalta sekä selvitetään teknisiä keinoja, joilla voidaan tarvittaessa estää muun kuin rahapelejä yksinoikeudella toimeenpanevan Veikkaus Oy:n sähköisesti välitettävien rahapelien pelaaminen Manner-Suomen alueella.

Tiivistelmä

Hankkeessa valmistellaan säännösmuutosehdotukset, jotka liittyvät pelaajan pakollisen tunnistautumisen käyttöön ottamiseen raha-automaattipelaamisessa sekä tavara-arpajaisia, arvauskilpailuja, bingoa ja tavaravoittoautomaatteja koskeviin lupiin. Lisäksi tehdään esiselvitys lainsäädännön kehittämistarpeista.

Lähtökohdat

Rahapeliyhteisöt Fintoto Oy, Raha-automaattiyhdistys ja Veikkaus Oy yhdistyivät uudeksi valtion kokonaan omistamaksi rahapeliyhtiö Veikkaus Oy:ksi vuoden 2017 alussa. Lakimuutokseen johtaneessa sisäministeriön asettamassa hankkeessa (SM051:00/2015, HE 132/2016 vp) valmisteltiin ne säädösmuutosehdotukset, jotka olivat välttämättömiä rahapeliyhteisöjen yhdistämisen toteuttamiseksi. Hankkeen yhteydessä nousi esille myös muita kysymyksiä, joiden osalta mahdollisia muutostarpeita ei ollut hankkeen puitteissa mahdollista selvittää. Hallintovaliokunta piti antamassaan mietinnössä (HaVM 25/2016 vp) tärkeänä, että rahapelilainsäädännön jatkovalmisteluun ryhdytään mahdollisimman ripeästi ja että siinä tulee muun muassa konkretisoida rahapelipolitiikkamme keskeistä tavoitetta, pelihaittojen ehkäisyä, ja haittojen ehkäisyyn liittyviä toimenpiteitä.

Säädösten sujuvoittamista koskevan kärkihankkeen mukaisesti hallitus päätti kehysriihessä huhtikuussa 2018, että tavara-arpajaisiin, arvauskilpailuihin, bingoon ja tavaravoittoautomaatteihin liittyvää sääntelyä uudistetaan ja lupa- ja ilmoitusmenettelyjä kevennetään esimerkiksi lupakausia pidentämällä.

Keskeinen toimenpide rahapelihaittojen ehkäisemisessä ja vähentämisessä on tunnistautuneen pelaamisen edistäminen kaikissa Veikkaus Oy:n peleissä. Pääministeri Juha Sipilän hallitus on talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa 8.5.2018 puoltanut sisäministerin esityksestä arpajaislain uudistamista siten, että pelaajan pakollinen tunnistautuminen otetaan käyttöön raha-automaattipelaamisessa mahdollisimman pian 1.1.2021 jälkeen ja viimeistään 1.1.2023.

Lisäksi hallitus linjasi lainsäädännön kehittämistarpeita, jotka koskevat pelaajan itsensä asettamien pelikieltomahdollisuuksien laajentamista, erilaisten maksutapojen mahdollistamista, voittojen lunastusaikojen lyhentämistä sekä Veikkaus Oy:n kanavointikyvyn vahvistamista. Lisäksi hallitus linjasi esiselvityksen tekemisestä keinoista ja niiden toteuttamiseen vaadittavista säädösmuutoksista, joilla estetään muun kuin rahapelejä yksinoikeudella toimeenpanevan Veikkaus Oy:n sähköisesti välitettävien rahapelien pelaaminen Manner-Suomen alueella.

Lisätietoja

Lisää aiheesta