Hyppää sisältöön
Media

Rahapelihaittojen torjuntaan uusia keinoja
Raha-automaattipeleihin tunnistautuminen ja mahdollisuus henkilökohtaisiin rajoituksiin

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 25.10.2018 13.26
Tiedote 118/2018
Kuva: Laura Kotila

Rahapelaamisesta aiheutuvien taloudellisten, sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi pelaajan on jatkossa tunnistauduttava, kun hän pelaa esimerkiksi kauppojen tai kioskien yhteyteen sijoitettuja raha-automaattipelejä. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle 25. lokakuuta.

Rahapelaamisesta aiheutuvien taloudellisten, sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi pelaajan on jatkossa tunnistauduttava, kun hän pelaa esimerkiksi kauppojen tai kioskien yhteyteen sijoitettuja raha-automaattipelejä. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle 25. lokakuuta.

- Pelihaittojen tutkijat, rahapeliriippuvuudesta kärsivät ja heidän läheisensä ovat huolissaan kauppojen auloissa ja kioskeilla pelattavien raha-automaattipelien aiheuttamista haitoista. Tarkoituksena on, että pelaajien on tulevaisuudessa mahdollista asettaa itselleen rajoituksia raha-automaattipelaamiseen. Samalla lakiesityksellä helpotamme vapaaehtoistoiminnan hallinnollista taakkaa esimerkiksi arpajaisten lupaprosesseja keventämällä, sisäministeri Kai Mykkänen sanoo.

Tällä hetkellä pelaajan on tunnistauduttava pelatessaan Veikkauksen verkkopelejä. Pakollisen tunnistautumisen ulottaminen myös raha-automaattipelaamiseen antaa mahdollisuuden ottaa käyttöön riskipelaamisen hallintaan liittyviä rajoituksia myös fyysisissä raha-automaateissa. Kaikkea rahapelaamista koskee arpajaislaissa säädetty 18 vuoden vähimmäisikäraja. Tunnistautuneena pelaamisella voidaan samalla tehostaa ikärajavalvontaa, sillä jatkossa tunnistautuminen raha-automaattipeleissä edellyttäisi aina Veikkauksen asiakkuutta.

Pakollisen tunnistautumisen raha-automaattipelaamisessa on tarkoitus tulla voimaan siirtymäajan jälkeen vuoden 2022 alusta. Jo ennen vuotta 2022 raha-automaatit varustetaan tunnistautumisen mahdollistavilla laitteilla. Pakollisen tunnistautumisen ulkopuolelle jäisivät tässä vaiheessa Veikkauksen omiin pelisaleihin sijoitetut raha-automaatit. Poliisihallituksen, sosiaali- ja terveysministeriön rahapelihaitta-asiantuntijoiden, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, rahapelihaittojen ehkäisytyössä toimivien järjestöjen sekä Veikkaus Oy:n kanssa valmistellaan tunnistautumisen tarkempaa teknistä toteutusta sekä pelitiliin yhdistettäviä rajoituksia.

Tavara-arpajaisten ja bingon lupamenettely kevenee

Tavara-arpajaisten, bingopelin ja tavaravoittoautomaattien sekä eräiden muiden peliautomaattien ja -laitteiden lupamenettelyä kevennettäisiin pidentämällä luvan enimmäispituus kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen. Lisäksi ilman tavara-arpajaislupaa järjestettävien pienarpajaisten arpojen yhteenlaskettua myyntihintaa koskeva raja nostettaisiin 2 000 eurosta 3 000 euroon. Näiden muutosten on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2019.

Arpajaislain uudistaminen jatkuu

Arpajaislain edellisessä muutoksessa keskityttiin rahapeliyhteisöjen yhdistämiseen. Uusi Veikkaus aloitti toimintansa vuoden 2017 alussa. Rahapelien toimeenpano on Suomessa kiellettyä kaikilta muilta paitsi Veikkaukselta. Rahapelikysynnän ohjaamiseksi valvottuun kotimaiseen rahapelitarjontaan sisäministeriö tekee esiselvityksen teknisistä keinoista ja niiden toteuttamiseen vaadittavista säädösmuutoksista, joilla voidaan tarvittaessa estää muiden kuin Veikkauksen verkkorahapelien pelaaminen Manner-Suomen alueella. Samalla selvitetään myös muita rahapelikysynnän kanavoimisen vahvistamiskeinoja sekä lainsäädännön kehittämistarpeita pelaajan itsensä asettamien pelikieltomahdollisuuksien laajentamiseksi, erilaisten maksutapojen mahdollistamiseksi ja voittojen lunastusaikojen lyhentämiseksi.

Selvityksen on tarkoitus valmistua maaliskuun 2019 loppuun mennessä.

Arpajaislain uudistamista koskeva lainsäädäntöhanke
Usein kysyttyjä kysymyksiä pakollisesta tunnistautumisesta raha-automaattipeleissä

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Jukka Tukia, p. 0295 488 573, [email protected]
neuvotteleva virkamies Elina Rydman, p. 0295 488 586, [email protected]
erityisavustaja Titta Andersson-Bohren, p. 050 5131539 (ministeri Mykkäsen haastattelupyynnöt), sisäministeriö