Hoppa till innehåll
Media

Nya sätt för förebyggande av skadeverkningar av penningspel
Identifiering vid penningautomatspelande och möjlighet till personliga begränsningar

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 25.10.2018 13.26 | Publicerad på svenska 25.10.2018 kl. 15.56
Pressmeddelande 118/2018
Bild: Laura Kotila

För att förebygga och minska de ekonomiska, sociala och hälsomässiga skadeverkningar som penningspelandet ger upphov till måste spelarna i fortsättningen identifiera sig när de spelar penningautomatspel i t.ex. butikers eller kioskers utrymmen. Regeringen lämnade en proposition om detta till riksdagen torsdagen den 25 oktober.

- De som forskar i spelproblem, de som lider av penningspelberoende och deras närstående är oroliga för de skadeverkningar som penningautomatspelen i butikers och kioskers utrymmen ger upphov till. Avsikten är att spelarna i framtiden kan belägga sig själva med begränsningar för penningautomatspelande. Genom samma proposition minskar vi frivilligverksamhetens administrativa börda till exempel genom att förenkla tillståndsprocesserna som gäller lotterier, säger inrikesminister Kai Mykkänen.

För närvarande måste spelarna identifiera sig när de spelar Veikkaus spel på webben. Utvidgningen av identifieringen även till penningautomatspelandet ger en möjlighet att också i fysiska penningautomater ta i bruk begräsningar som gäller att hantera riskspelandet. Åldersgränsen för alla former av penningspel är enligt lotterilagen 18 år. Genom identifierat spelande kan man samtidigt effektivisera övervakningen av åldersgränsen eftersom identifieringen vid penningautomatspel i fortsättningen alltid förutsätter ett kundförhållande mellan spelaren och Veikkaus.

Avsikten är att den obligatoriska identifieringen vid penningautomatspelande träder i kraft efter övergångsperioden vid ingången av 2022. Redan före 2022 ska penningautomaterna förses med anordningar som möjliggör identifiering. I detta skede ska de penningautomater som är placerade i Veikkaus egna spelsalar lämnas utanför den obligatoriska identifieringen. Det noggrannare tekniska genomförandet av identifieringen och begränsningar som kopplas till spelkontot bereds i samarbete med Polisstyrelsen, experter i skadeverkningar av penningspel vid social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, organisationer som arbetar med förebyggande av skadeverkningar av penningspel och Veikkaus Ab.

Tillståndsförfarandet för varulotterier och bingo blir lättare

Förfarandet för tillstånd för varulotteriverksamhet, bingo och varuvinstautomater samt för vissa andra spelautomater och spelanordningar ska luckras upp genom en förlängning av tillståndets maximigiltighetstid från sex månader till 12 månader. Dessutom ska gränsen för det sammanlagda försäljningspriset på lotterna i ett mindre lotteri som ordnas utan tillstånd för ett varulotteri höjas från 2 000 euro till 3 000 euro. Dessa ändringar avses träda i kraft hösten 2019.

Reformen av lotterilagen fortsätter

Den föregående ändringen av lotterilagen fokuserade på att sammanslå penningspelssammanslutningarna. Det nya bolaget Veikkaus Ab inledde sin verksamhet vid ingången av 2017. Veikkaus Ab är den enda aktören som får anordna penningspel i Finland. För att styra efterfrågan på penningspel till det övervakade inhemska penningspelsutbudet gör inrikesministeriet en förstudie om de tekniska metoder och om de lagändringar som genomförandet av dessa kräver vilka vid behov kan hindra spelande på Finlands fastland på andra penningspel som förmedlas elektroniskt än de som Veikkaus anordnar. Samtidigt utreds också andra metoder för att stärka kanaliseringen av efterfrågan på penningspel samt behov av att utveckla lagstiftningen för att utöka möjligheterna för spelaren att belägga sig själv med spelförbud, för att möjliggöra olika betalningsarrangemang och för att förkorta tiden för vinstinlämningen.

Avsikten är att förstudien blir klar före utgången av mars 2019.

Lagstiftningsprojekt som gäller reformen av lotterilagen (på finska)
Frågor och svar om obligatorisk identifiering vid penningautomatspelande (på finska)

Ytterligare information:

Jukka Tukia, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 573, [email protected]
Elina Rydman, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 586, [email protected]
Titta Andersson-Bohren, specialmedarbetare, tfn 050 513 1539 (intervjuförfrågningar till minister Mykkänen), inrikesministeriet