Hyppää sisältöön
Media

Raha-automaattipeleihin tulossa pakollinen tunnistautuminen 2022 alkaen

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 16.5.2019 14.52
Tiedote 38/2019

Rahapelaamisesta aiheutuvien taloudellisten, sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi pelaajan on jatkossa tunnistauduttava, kun hän pelaa esimerkiksi kauppojen tai kioskien yhteyteen sijoitettuja raha-automaattipelejä.

Valtioneuvosto esitti arpajaislain muutosten vahvistamista 16.5. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki 17.5. Muutokset tulevat voimaan 1.10.2019, mutta raha-automaattipeleihin tunnistautuminen toteutuu kuitenkin vasta siirtymäajan jälkeen vuoden 2022 alusta.

Pelaajan on jo tällä hetkellä tunnistauduttava pelatessaan Veikkauksen verkkopelejä. Pakollisen tunnistautumisen ulottaminen myös raha-automaattipelaamiseen antaa mahdollisuuden ottaa käyttöön riskipelaamisen hallintaan liittyviä rajoituksia myös fyysisissä raha-automaateissa. Kaikkea rahapelaamista koskee arpajaislaissa säädetty 18 vuoden vähimmäisikäraja. Tunnistautuneena pelaamisella voidaan samalla tehostaa ikärajavalvontaa, sillä jatkossa tunnistautuminen raha-automaattipeleissä edellyttäisi aina Veikkauksen asiakkuutta.

Jo ennen vuotta 2022 raha-automaatteja voidaan alkaa varustaa tunnistautumisen mahdollistavilla laitteilla. Pakollisen tunnistautumisen ulkopuolelle jäävät tässä vaiheessa Veikkauksen omiin pelisaleihin sijoitetut raha-automaatit. Poliisihallituksen, sosiaali- ja terveysministeriön rahapelihaitta-asiantuntijoiden, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, rahapelihaittojen ehkäisytyössä toimivien järjestöjen sekä Veikkaus Oy:n kanssa valmistellaan tunnistautumisen tarkempaa teknistä toteutusta sekä pelitiliin yhdistettäviä rajoituksia.

Tavara-arpajaisten ja bingon lupamenettely kevenee

Tavara-arpajaisten, bingopelin ja tavaravoittoautomaattien sekä eräiden muiden peliautomaattien ja -laitteiden lupamenettelyä kevennetään pidentämällä luvan enimmäispituus kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen. Lisäksi ilman tavara-arpajaislupaa järjestettävien pienarpajaisten arpojen yhteenlaskettua myyntihintaa koskeva raja nostetaan 2 000 eurosta 3 000 euroon. Näiden muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.10.2019.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Jukka Tukia, p. 0295 488 573, [email protected]
neuvotteleva virkamies Elina Rydman, p. 0295 488 586, [email protected]