Hoppa till innehåll
Media

Obligatorisk identifiering vid spel på penningautomater från och med 2022

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 16.5.2019 14.52 | Publicerad på svenska 16.5.2019 kl. 15.41
Pressmeddelande 38/2019

För att förebygga och minska de ekonomiska, sociala och hälsomässiga skadeverkningar som penningspelandet ger upphov till ska spelarna i fortsättningen identifiera sig när de spelar penningautomatspel som är placerade i anslutning till t.ex. butiker eller kiosker.

Statsrådet framställde den 16 maj att ändringarna i lotterilagen ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen den 17 maj. Ändringarna träder i kraft den 1 oktober 2019, men identifieringen för penningautomatspel införs först från ingången av 2022 efter en övergångsperiod.

Spelarna måste redan nu identifiera sig när de spelar Veikkaus spel på webben. Att den obligatoriska identifieringen utvidgas till att även gälla penningautomatspelandet ger möjlighet att begränsa spel på även fysiska penningautomater för att hantera riskspelande. Enligt lotterilagen är åldersgränsen för alla former av penningspel 18 år. Genom identifierat spelande kan man samtidigt effektivisera övervakningen av åldersgränsen, eftersom identifieringen vid spel på penningautomat framöver alltid ska kräva ett kundförhållande mellan spelaren och Veikkaus.

Redan före 2022 ska penningautomaterna kunna förses med anordningar för identifiering. I detta skede ska de penningautomater som är placerade i Veikkaus egna spelsalar lämnas utanför den obligatoriska identifieringen. Det tekniska genomförandet av identifieringen och begränsningar som kopplas till spelkontot pågår i samarbete mellan Polisstyrelsen, experter på skadeverkningar vid penningspel vid social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, organisationer som arbetar med att förebygga skadeverkningar av penningspel och Veikkaus Ab.

Tillståndsförfarandet för varulotterier och bingo förenklas

Tillståndsförfarandet för varulotteriverksamhet, bingo och varuvinstautomater samt vissa andra spelautomater och spelanordningar lättas upp genom att maximitiden för tillståndet förlängs från sex månader till 12 månader. Samtidigt höjs gränsen för det sammanlagda försäljningspriset på lotterna i ett mindre lotteri, som ordnas utan tillstånd för varulotteri, från 2 000 euro till 3 000 euro. Dessa ändringar avses träda i kraft den 1 oktober 2019.

Ytterligare information:
Jukka Tukia
, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 573, [email protected]
Elina Rydman, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 586, [email protected]