Sisäministeriön asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta

SM022:00/2021 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM022:00/2021

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 6.10.2021 – 31.12.2021

Asettamispäivä 6.10.2021

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 1192/2021

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa valmistellaan sisäministeriön asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta siten, että uusi asetus tulee voimaan 1.1.2022 edellisen asetuksen voimassaolon päätyttyä.

Lähtökohdat

Sisäministeriö antoi 19.12.2019 voimassa olevan asetuksen (1382/2019) vapaaehtoisen paluun avustuksesta. Asetus perustuu kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrien tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) 31 §:ään. Asetuksella säädetään vapaaehtoisen paluun avustuksesta ja sen määrästä sekä avustuksen myöntämisen menettelyistä. Asetuksen voimassaolo päättyy 31.12.2021. Hankkeessa valmistellaan uusi sisäministeriön asetus.

Lisätietoja

Lisää aiheesta