Inrikesministeriets forordning om bidrag för frivillig äterresa

SM022:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM022:00/2021

Ärendenummer VN/24868/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 6.10.2021 – 31.12.2021

Datum för tillsättande 6.10.2021

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning 1192/2021

Mål och resultat

Hankkeessa valmistellaan sisäministeriön asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta siten, että uusi asetus tulee voimaan 1.1.2022 edellisen asetuksen voimassaolon päätyttyä.

Utgångspunkter

Sisäministeriö antoi 19.12.2019 voimassa olevan asetuksen (1382/2019) vapaaehtoisen paluun avustuksesta. Asetus perustuu kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrien tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) 31 §:ään. Asetuksella säädetään vapaaehtoisen paluun avustuksesta ja sen määrästä sekä avustuksen myöntämisen menettelyistä. Asetuksen voimassaolo päättyy 31.12.2021. Hankkeessa valmistellaan uusi sisäministeriön asetus.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet