Hoppa till innehåll
Media

Bidraget för frivillig återresa förblir oförändrat

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2021 14.35
Pressmeddelande

Inrikesministeriet har utfärdat en förordning om bidrag för frivillig återresa 2022–2023. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2022.

Bidraget för frivillig återresa ändras inte jämfört med 2020-2021. Den nya förordningen gäller i två år till utgången av 2023.

Bidraget för frivillig återresa kan täcka kostnaderna för återresan och ett ekonomiskt stöd med hjälp av vilket den återvändande kan börja om i sitt hemland. Stödet kan vara pengar eller bidrag i form av förnödenheter. Med bidrag i form av förnödenheter avses olika förnödenheter eller tjänster för att till exempel starta ett småföretag eller skaffa en utbildningsplats.

Enligt regeringsprogrammet ska systemet med frivillig återresa utvecklas som det primära alternativet för att se till att de som fått avslag på sin ansökan lämnar landet och återintegrerar sig. Hur systemet för frivillig återresa fungerar och utvecklas utreds separat, och vid behov kan förordningen om bidraget ändras innan den upphör att gälla.

Även åtgärdsprogrammet mot olaglig inresa och vistelse i landet 2021–2024 innehåller åtgärder som gäller assisterad frivillig återresa och återintegration. Inrikesministeriet följer upp genomförandet av programmet.

Ytterligare information:

Roope Jokinen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 362, [email protected]