Nuohousta koskevan sääntelyn uudistaminen

Nuohouspalvelujen järjestämistä koskevat pelastuslain muutokset tulivat voimaan 1.1.2019.

Pelastuslaitoksilta on poistunut velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Nuohouspalvelut vapautuivat kilpailulle vuoden 2019 alussa jo osassa maata. Siirtymäkauden päätyttyä 30.6.2019 loputkin alueelliset piirinuohoussopimukset raukesivat ja entinen piirinuohousjärjestelmä päättyi koko maassa.

Koko maassa siirryttiin nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan, kun se aikaisemmin oli järjestetty siten vain osassa maata. Nuohouspalveluja saa jatkossakin tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Rakennuksen omistajan ja haltijan velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta säilyi entisenä, samoin nuohouksen määrävälit.

Hankkeen toimikausi oli 15.3.2016–31.12.2018. Hallituksen esitys nuohouksen uudistamisesta annettiin eduskunnalle 9.5.2018. Nuohouspalvelujen järjestämistä koskevat pelastuslain muutokset vahvistettiin 5.12.2018. Lakimuutokset tulivat voimaan 1.1.2019.

Hallituksen esitys nuohouksen uudistamisesta

Lakiluonnos oli lausuntokierroksella 20.4.-13.6.2017. 
Lausuntotiivistelmä

Seurantaryhmä arvioi vaikutuksia

Sisäministeriö on asettanut seurantaryhmän, jonka tavoitteena on edistää nuohousuudistuksen toimeenpanoa sekä seurata ja arvioida muutosten vaikutuksia rakennusten paloturvallisuuteen ja nuohouspalveluihin. Tietoja käytetään tukemaan muun muassa yhteistä viestintää. 

Lisätietoja