Nuohousta koskevan sääntelyn uudistaminen

Nuohouspalvelujen järjestämistä koskevat pelastuslain muutokset tulivat voimaan 1.1.2019.

Pelastuslaitoksilta on poistunut velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Nuohouspalvelut vapautuivat kilpailulle vuoden 2019 alussa jo osassa maata. Siirtymäkauden päätyttyä 30.6.2019 loputkin alueelliset piirinuohoussopimukset raukesivat ja entinen piirinuohousjärjestelmä päättyi koko maassa.

Koko maassa siirryttiin nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan, kun se aikaisemmin oli järjestetty siten vain osassa maata. Nuohouspalveluja saa jatkossakin tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Rakennuksen omistajan ja haltijan velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta säilyi entisenä, samoin nuohouksen määrävälit.

Uudistus liittyi Sipilän hallituksen tavoitteisiin karsia kuntien tehtäviä, purkaa normeja ja lisätä kilpailua.

Seurantaryhmä arvioimaan vaikutuksia

Sisäministeriö on asettanut seurantaryhmän, jonka tavoitteena on edistää nuohousuudistuksen toimeenpanoa sekä seurata ja arvioida muutosten vaikutuksia rakennusten paloturvallisuuteen ja nuohouspalveluihin. Tietoja käytetään tukemaan muun muassa yhteistä viestintää. Työryhmän toimikausi on vuoden 2020 loppuun.

Hankkeen valmistelu

Hankkeen toimikausi oli 15.3.2016–31.12.2018. Hallituksen esitys nuohouksen uudistamisesta annettiin eduskunnalle 9.5.2018. Nuohouspalvelujen järjestämistä koskevat pelastuslain muutokset vahvistettiin 5.12.2018. Lakimuutokset tulivat voimaan 1.1.2019.

Hallituksen esitys nuohouksen uudistamisesta

Lakiluonnos oli lausuntokierroksella 20.4.-13.6.2017. Esitykseen ja kaikkiin lausuntoihin voi tutustua osoitteessa lausuntopalvelu.fi.

Lausuntokierroksen päätteeksi järjestettiin kuulemistilaisuus.

Esiselvitys edelsi lainsäädäntöhanketta

Tarve nuohoussääntelyn uudistamiseen on ollut esillä jo pitkään. Erityisesti kiinteistöjen omistajat ovat halunneet lisätä valinnanvapautta ja joustavuutta nuohouspalveluiden käyttämisessä. Sääntelyn purkaminen parantaisi myös yritystoiminnan edellytyksiä ja uusien nuohousyrittäjien mahdollisuuksia tulla alalle.

Esiselvitys nuohousta koskevan lainsäädännön muutostarpeista valmistui vuonna 2014 ja oli lausuntokierroksella vuoden 2015 alussa. Lausuntokierroksella lausunnonantajat eivät kannattaneet nykyisenlaisen sääntelyn säilyttämistä.

Lisätietoja

Jaana Rajakko, Yli-insinööri/överingenjör 
sisäministeriö, Pelastusosasto, Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikkö 0295488435  


Kirsi Rajaniemi, Neuvotteleva virkamies 
sisäministeriö, Pelastusosasto, Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikkö 0295488432