Nuohousta koskevan sääntelyn uudistaminen

Nuohouspalvelujen järjestämistä koskeva pelastuslain muutos hyväksyttiin 5.12.2018 ja muutokset tulevat voimaan 1.1.2019.

Pelastuslaitoksilta poistuu velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Käytännössä tämä tarkoittaa piirinuohousjärjestelmän loppumista. Nykyiset alueelliset piirinuohoussopimukset lakkaavat viimeistään 30.6.2019.

Koko maassa siirrytään nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan, kun nykyisin se on järjestetty siten vain osassa maata. Nuohouspalveluja saa jatkossakin tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Rakennuksen omistajan ja haltijan velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta säilyy entisenä, samoin nuohouksen määrävälit.

Uudistus liittyi hallituksen tavoitteisiin karsia kuntien tehtäviä, purkaa normeja ja lisätä kilpailua.

Seurantaryhmä arvioimaan vaikutuksia

Sisäministeriö asettaa seurantaryhmän, jonne kutsutaan nuohousalan ja kiinteistöalan toimijat sekä keskeiset viranomaiset. Seurantaryhmän tehtävänä on arvioida ja tuottaa tietoa muutosten toteutumisesta ja vaikutuksista. Tietoja käytetään tukemaan muun muassa yhteistä viestintää.

Hankkeen valmistelu

Hankkeen toimikausi on 15.3.2016–31.12.2018. Hallituksen esitys nuohouksen uudistamisesta annettiin eduskunnalle 9.5.2018. Nuohouspalvelujen järjestämistä koskevat pelastuslain muutokset vahvistettiin 5.12.2018. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2019.

Hallityksen esitys nuohouksen uudistamisesta

Lakiluonnos oli lausuntokierroksella 20.4.-13.6.2017. Esitykseen ja kaikkiin lausuntoihin voi tutustua osoitteessa lausuntopalvelu.fi.

Lausuntokierroksen päätteeksi järjestettiin kuulemistilaisuus.

Esiselvitys edelsi lainsäädäntöhanketta

Tarve nuohoussääntelyn uudistamiseen on ollut esillä jo pitkään. Erityisesti kiinteistöjen omistajat ovat halunneet lisätä valinnanvapautta ja joustavuutta nuohouspalveluiden käyttämisessä. Sääntelyn purkaminen parantaisi myös yritystoiminnan edellytyksiä ja uusien nuohousyrittäjien mahdollisuuksia tulla alalle.

Esiselvitys nuohousta koskevan lainsäädännön muutostarpeista valmistui vuonna 2014 ja oli lausuntokierroksella vuoden 2015 alussa. Lausuntokierroksella lausunnonantajat eivät kannattaneet nykyisenlaisen sääntelyn säilyttämistä.

Lisätietoja

Jaana Rajakko, Yli-insinööri/överingenjör 
Sisäministeriö, Pelastusosasto, Pelastustoimen palvelut -yksikkö 0295488435  


Kirsi Rajaniemi, neuvotteleva virkamies 
Sisäministeriö, Pelastusosasto, Pelastustoimen palvelut -yksikkö 0295488432  


Veli-Pekka Hautamäki, ylitarkastaja 
Sisäministeriö, Pelastusosasto, Oikeusyksikkö 0295488419