Nuohousta koskevan sääntelyn uudistaminen

Sisäministeriössä valmistellaan pelastuslain muuttamista niin, että alueen pelastustoimelta poistuisi velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä. Käytännössä muutos tarkoittaisi piirinuohousjärjestelmästä luopumista. Nuohous olisi jatkossa vapaasti kilpailtua yritystoimintaa, jossa rakennuksen omistaja tai haltija tilaisi palvelun haluamaltaan yrittäjältä.

Tällä hetkellä suurimmassa osassa maata on käytössä piirinuohousjärjestelmä. Piirinuohousjärjestelmässä pelastuslaitos kilpailuttaa ja valitsee alueella toimivat nuohousyritykset sekä päättää nuohouksen hinnasta. Osassa maata piirinuohousjärjestelmästä on jo luovuttu. Nuohouspalveluita voi tarjota nykyään vapaasti Itä-Uudellamaalla ja Keski-Uudellamaalla sekä osittain Etelä-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä.

Säännöllinen nuohous parantaa paloturvallisuutta. Rakennuksen omistajan velvoite huolehtia nuohouksesta määräajoin säilyisi ennallaan. Nuohouspalveluita saisi jatkossakin tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö.

Uudistus liittyy hallituksen tavoitteisiin karsia kuntien tehtäviä, purkaa normeja ja lisätä kilpailua.

Valmisteluvaihe

Hankkeen toimikausi on 15.3.2016–31.12.2018. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta. Hallituksen esitys nuohouksen uudistamisesta annettiin eduskunnalle 9.5.2018.

Hallityksen esitys nuohouksen uudistamisesta

Lakiluonnos oli lausuntokierroksella 20.4.-13.6.2017. Esitykseen ja kaikkiin lausuntoihin voi tutustua osoitteessa lausuntopalvelu.fi.

Lausuntokierroksen päätteeksi järjestettiin kuulemistilaisuus.

Esiselvitys edelsi lainsäädäntöhanketta

Tarve nuohoussääntelyn uudistamiseen on ollut esillä jo pitkään. Erityisesti kiinteistöjen omistajat ovat halunneet lisätä valinnanvapautta ja joustavuutta nuohouspalveluiden käyttämisessä. Sääntelyn purkaminen parantaisi myös yritystoiminnan edellytyksiä ja uusien nuohousyrittäjien mahdollisuuksia tulla alalle.

Esiselvitys nuohousta koskevan lainsäädännön muutostarpeista valmistui vuonna 2014 ja oli lausuntokierroksella vuoden 2015 alussa. Lausuntokierroksella lausunnonantajat eivät kannattaneet nykyisenlaisen sääntelyn säilyttämistä.

Lisätietoja

Jaana Rajakko, Yli-insinööri/överingenjör 
Sisäministeriö, Pelastusosasto, Pelastustoimen palvelut -yksikkö 0295488435  


Kirsi Rajaniemi, neuvotteleva virkamies 
Sisäministeriö, Pelastusosasto, Pelastustoimen palvelut -yksikkö 0295488432  


Veli-Pekka Hautamäki, ylitarkastaja 
Sisäministeriö, Pelastusosasto, Oikeusyksikkö 0295488419