Tavoitteena tehokas ja yhtenäinen pelastustoimi koko Suomessa

Sisäministeriön lähtökohtana on, että hallintouudistus toteutetaan siten, että pelastustoimen palvelujen taso paranee nykyisestä. 

Tavoitteena on lisäksi, että:

 • Pelastustoimi on erillinen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen toimiala.
 • Toimialan rinnakkaisuus tulee selkeästi näkyä muun muassa hyvinvointialueiden rahoituslain valmistelussa.
 • Pelastustoimi on järjestettävä siten, että pelastustoimi toimii tarvittaessa (esim. katastrofitilanteissa ja poikkeusoloissa) valtakunnallisena järjestelmänä. Tämä edellyttää nykyistä tehokkaampaa ohjaus- ja johtamisjärjestelmää. 
 • Hyvinvointialueen pelastustoimen (pelastustoiminnan) ja sosiaali- ja terveystoimen (ensihoitopalvelun) synergiaedut tulee varmistaa siten, että hyvinvointialueen pelastuslaitos voi tuottaa ensihoitopalveluja.
 • Hyvinvointialueen valmistelussa on otettava huomioon pelastustoimen kaikkien tehtävien (onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta, väestönsuojelu) toteutus.
 • Rahoitus on valmisteltava siten, että hyvinvointialueilla on lähtökohtaisesti riittävä rahoitus sekä sosiaali- ja terveystoimelle että pelastustoimelle.
 • Pelastustoimen henkilöstön siirron kunnista hyvinvointialueille tulee tapahtua hallitusti ja samoin periaattein kuin sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön siirto.

Pelastustoimen ja siviilivalmiuden uudistamisen tavoitteet

 1. turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat pelastustoimen palvelut koko maassa,
 2. turvata laaja-alainen yhteistyö eri toimijoiden kanssa,
 3. toteuttaa kustannustehokas ja vaikuttava palvelurakenne, 
 4. turvata pelastustoimen ja ensihoidon tiiviin yhteyden tuoma synergiaetu,
 5. palvelujen uudistamisen vaikuttavuus ja laatu. 
   

Lisätietoja

Kimmo Kohvakka, Pelastusylijohtaja 
sisäministeriö, Pelastusosasto  


Ilpo Helismaa, Hallitusneuvos/Regeringsråd 
sisäministeriö, Pelastusosasto, Oikeudelliset asiat -yksikkö 0295488422