Tavoitteena tehokas ja yhtenäinen pelastustoimi koko Suomessa

Sisäministeriön lähtökohtana on, että hallintouudistus toteutetaan siten, että pelastustoimen palvelujen taso paranee nykyisestä. 

Tavoitteena on lisäksi, että:

 • Pelastustoimi on erillinen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen toimiala.
 • Toimialan rinnakkaisuus tulee selkeästi näkyä muun muassa hyvinvointialueiden rahoituslain valmistelussa.
 • Pelastustoimi on järjestettävä siten, että pelastustoimi toimii tarvittaessa (esim. katastrofitilanteissa ja poikkeusoloissa) valtakunnallisena järjestelmänä. Tämä edellyttää nykyistä tehokkaampaa ohjaus- ja johtamisjärjestelmää. 
 • Hyvinvointialueen pelastustoimen (pelastustoiminnan) ja sosiaali- ja terveystoimen (ensihoitopalvelun) synergiaedut tulee varmistaa siten, että hyvinvointialueen pelastuslaitos voi tuottaa ensihoitopalveluja.
 • Hyvinvointialueen valmistelussa on otettava huomioon pelastustoimen kaikkien tehtävien (onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta, väestönsuojelu) toteutus.
 • Rahoitus on valmisteltava siten, että hyvinvointialueilla on lähtökohtaisesti riittävä rahoitus sekä sosiaali- ja terveystoimelle että pelastustoimelle.
 • Pelastustoimen henkilöstön siirron kunnista hyvinvointialueille tulee tapahtua hallitusti ja samoin periaattein kuin sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön siirto.

Pelastustoimen ja siviilivalmiuden uudistamisen tavoitteet

 1. turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat pelastustoimen palvelut koko maassa,
 2. turvata laaja-alainen yhteistyö eri toimijoiden kanssa,
 3. toteuttaa kustannustehokas ja vaikuttava palvelurakenne, 
 4. turvata pelastustoimen ja ensihoidon tiiviin yhteyden tuoma synergiaetu,
 5. palvelujen uudistamisen vaikuttavuus ja laatu.