Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finland tar emot syriska och kongolesiska samt nödevakuerade flyktingar i 2019 års flyktingkvot

Inrikesministeriet 21.12.2018 11.50 | Publicerad på svenska 21.12.2018 kl. 14.58
Pressmeddelande 148

Inrikesministeriet har fastställt det beslut som ministerarbetsgruppen för migrationsfrågor fattat om hur nästa års flyktingkvot på 750 personer ska inriktas. Finland förbinder sig att i 2019 års flyktingkvot ta emot syriska flyktingar från Turkiet och kongolesiska flyktingar från Zambia.

I Turkiet vistas över 3,6 miljoner syriska flyktingar som fått lämna sina hem i Syrien på grund av den pågående konflikten och humanitära krisen.

Över 800 000 kongolesiska flyktingar har flytt till länder i Afrika på grund av de utdragna våldsamheterna. FN:s flyktingorganisation UNHCR bedömer att i slutet av 2018 finns det 76 000 kongolesiska flyktingar i Zambia. Detta är 38 000 personer fler än för ett år sedan. Största delen av flyktingarna är kvinnor och barn.

Finland tar även emot särskilt utsatta flyktingar som UNHCR har evakuerat från Libyen till Niger enligt nödevakueringssystemet.

Finland förbereder sig också på att ta emot 100 akuta fall, på samma sätt som tidigare år. Med akuta fall avses flyktingar som är i behov av brådskande vidarebosättning på grund av behovet av skydd eller t.ex. av medicinska skäl. Akuta fall tas emot utan någon avgränsning i fråga om nationalitet eller region.

I flyktingkvoten tar Finland emot sådana personer som UNHCR betraktar som flyktingar och för vilka UNHCR föreslår vidarebosättning. De finländska myndigheterna väljer enligt UNHCR:s förslag de flyktingar som tas emot i Finland.

Att ta emot kvotflyktingar är det effektivaste sättet att hjälpa

Att ta emot kvotflyktingar är det effektivaste sättet att hjälpa de flyktingar som är i verklig nöd eftersom behovet av skydd utvärderas redan innan de kommer till Finland. Finland har tagit emot kvotflyktingar sedan 70-talet. Man har gjort mycket för integrationen för att de som anländer så bra som möjligt ska kunna anpassa sig till det finländska samhället.

Finland har tillsammans med Europeiska kommissionen uppmuntrat också andra EU-medlemsstater att delta i mottagandet, dvs. vidarebosättningen, av kvotflyktingar.

EU erbjuder medlemsstaterna ekonomiskt stöd för att ta emot kvotflyktingar

Kommissionen stöder vidarebosättningen ur EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF). Ur fonden betalas stöd till de EU-länder som deltar i vidarebosättningsprogrammet. Stödet baserar sig på det antal kvotflyktingar som medlemsstaterna tar emot.

Beroende på utreselandet eller hur brådskande vidarebosättningen är får medlemsstaten en engångsersättning på 6 000 eller 10 000 euro för varje vidarebosatt kvotflykting. Med anslaget för vidarebosättning stöder man på nationell nivå placeringen av kvotflyktingar i kommunerna och deras integration samt utvecklingen av myndighetsprocesserna i samband med vidarebosättningen.

Den engångsersättning som Finland får för de flyktingar som tas emot i 2019 års flyktingkvot är 10 000 euro per person.

Mer information om mottagande av kvotflyktingar

Ytterligare information:

Mirka Eirola, specialsakkunnig, tfn 0295 488 383, [email protected]