Hyppää sisältöön
Media

Arpajaislain uudistuksen tavoitteena pelihaittojen tehokkaampi torjunta

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 23.9.2021 13.42
Tiedote 116/2021
Lottopallot.

Rahapelaamista säätelevää arpajaislakia uudistetaan. Uudistuksen keskeiset ehdotukset koskevat rahapelihaittojen torjuntaa, arpajaislain vastaiseen markkinointiin puuttumista ja rahapelikysynnän ohjaamista arpajaislailla säänneltyyn tarjontaan. Valtioneuvosto antoi eduskunnalle esityksen arpajaislain uudistamiseksi 23.9.2021.

Hallitusohjelman mukaisesti lakiuudistuksen lähtökohtana on, että Suomen rahapelijärjestelmä perustuu jatkossakin yksinoikeusjärjestelmään. Esitys perustuu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan arpajaislain toisen vaiheen uudistuksen toteuttamisesta.

Arpajaislain uudistamisen keskeisin tavoite on rahapelihaittojen vähentäminen. Tavoitteen mukaisesti pelaamisen tunnistautumista laajennetaan kaikkeen rahapelaamiseen, Poliisihallituksen mahdollisuuksia puuttua lainvastaiseen markkinointiin vahvistetaan ja rahapeliautomaattien sijoittelussa on jatkossa huomioitava haittojen ehkäisy.

Pakollinen tunnistautuminen laajenee kaikkeen rahapelaamiseen 

Pakollinen tunnistautuminen laajenisi kaikkiin Veikkaus Oy:n peleihin. Pakollinen tunnistautuminen otettaisiin käyttöön vaiheittain. Kaikki pelaaminen olisi tunnistautunutta viimeistään vuonna 2023. Raaputusarpojen osalta siirryttäisiin tunnistautumiseen myöhemmin, mutta viimeistään vuonna 2024.

Kattava pakollinen tunnistautuminen mahdollistaa rajoitusten ja peliestojen käyttöönoton kaikessa Veikkauksen tarjoamassa rahapelaamisessa.

Veikkaus on ottanut omaehtoisesti käyttöön pakollisen tunnistautumisen hajasijoitetuissa raha-automaateissa tammikuussa 2021 ja yhtiön omissa pelisaleissa heinäkuussa 2021.

Rahapelien markkinointiin tiukennuksia

Uudistettavassa arpajaislaissa esitetään täsmennyksiä muun muassa sallitun markkinoinnin sisältöön ja keinoihin. Lakiesitys edellyttää markkinoinnin olevan kokonaisuudessaan maltillista. Erityisen haitallisten rahapelien, kuten raha-automaattien markkinointi kiellettäisiin.

Laissa velvoitettaisiin sisällyttämään kuvalliseen tai painettuun mainontaan tieto rahapelaamisen ikärajasta, mahdollisuudesta hakea pelikielto ja rahapeliongelmiin apua tarjoavista palveluista. 
Rahapelaamisen ohjaamiseksi arpajaislailla säänneltyyn tarjontaan nykyisin kielletty vedonlyöntipelien markkinointi sallittaisiin. Muutos koskisi myös sellaisia totopelejä, joiden markkinointi on tällä hetkellä kielletty. Näidenkin pelien markkinointia koskisivat uudistetun markkinointisääntelyn mukaiset velvoitteet.

Myös arpajaislain vastaisen markkinoinnin valvontaa tehostetaan. Uutena työkaluna Poliisihallitus voisi esittää markkinaoikeudelle hallinnollista seuraamusmaksua arpajaislain vastaisesta markkinoinnista. Poliisihallitus voisi jatkossa kieltää myös yksityishenkilöitä markkinoimasta rahapelejä arpajaislain vastaisesti.

Maksuliikenne-estot yksinoikeusjärjestelmän ulkopuoliselle pelaamiselle 

Lakiesityksessä ehdotetaan maksuliikenne-estojen käyttöönottoa. Estojen kohteena olisivat rahapeliyhtiöt, jotka suuntaavat arpajaislain vastaisesti markkinointiaan Manner-Suomeen ja joiden markkinoinnin Poliisihallitus on kieltänyt. 

Poliisihallitus ylläpitäisi estolistaa rahapeliyhtiöistä, joiden maksuliikenne pankkien ja muiden maksupalveluntarjoajien tulisi estää. Estoilla pyritään haittoja ehkäisevästi vaikuttamaan rahapelien saavutettavuuteen.

Raha-automaattien sijoittelussa huomioitava haittojen ehkäisy

Lakiuudistuksen myötä Veikkaukselle tulisi velvollisuus huomioida haittojen ehkäiseminen raha-automaattien sijoittelussa. Lisäksi raha-automaatit olisi sijoitettava siten, että niiden käyttöä voidaan valvoa esteettömästi. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää alaikäisten ja haavoittuvassa asemassa olevien suojaamiseen. 

Lisäksi Veikkauksen ja raha-automaatin sijoituspaikan haltijan tulisi laatia omavalvontaa koskeva suunnitelma, jolla varmistettaisiin valvonta ja haittojen ehkäisyn periaatteiden toteutuminen. 

Veikkaukselle mahdollisuus yritysten väliseen liiketoimintaan

Lakiuudistuksella mahdollistettaisiin Veikkauksen muuta kuin rahapelitoimintaa varten tarkoitetun tytäryhtiön perustaminen. Tytäryhtiö keskittyisi pelituotteiden ja palveluiden tarjoamiseen toisille yrityksille, eikä yhtiö saisi harjoittaa kuluttajille suunnattua rahapelitoimintaa.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan porrastetusti. Pääosa lakimuutoksista tulee voimaan vuoden 2022 alusta. Maksuliikenne-estoja koskevan sääntelyn on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta.

Lisätietoja:

valtiosihteeri Akseli Koskela, p. 0295 488 526, [email protected]  
neuvotteleva virkamies Jukka Tukia, p. 0295 488 573, [email protected]
neuvotteleva virkamies Elina Rydman, p. 0295 488 586, [email protected]