Arpajaislain uudistamista koskeva hanke

Arpajaislain uudistamista koskeva hanke

SM051:00/2019 Säädösvalmistelu

Hankkeen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti selvittää arpajaislain uudistamistarpeita erityisesti rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisyn ja vähentämisen edelleen tehostamiseksi. Lisäksi selvitetään lainsäädännöllisiä keinoja, joilla voitaisiin tukea Veikkaus Oy:n toimintaedellytyksiä yksinoikeusjärjestelmän vahvistamiseksi.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM051:00/2019

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 31.1.2020 – 30.11.2020

Asettamispäivä 31.1.2020

Lainvalmistelu

HE arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 28.8.2020
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  25/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Myöhemmin asetettavassa lainsäädäntöhankkeessa valmistellaan arpajaislain ja siihen mahdollisesti liittyvien lakien muutokset arpajaislain uudistamista koskevan hankkeen (SM051:00/2019) mietintöön sisältyvien lainsäädännön kehittämistä koskevien muutosehdotusten ja mietintöön annettujen lausuntojen perusteella. Esityksen tavoitteena on rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisyn ja vähentämisen edelleen tehostaminen sekä Veikkaus Oy:n toimintaedellytysten tukeminen yksinoikeusjärjestelmän vahvistamiseksi.

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Elina Rydman, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 488 586

Yhteyshenkilö
Jukka Tukia, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 488 573

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tehtävänä on näiden tavoitteiden mukaisesti valmistella mietintö arpajaislain ja tarvittavan muun lainsäädännön kehittämiseksi seuraavien asiakokonaisuuksien osalta:
- pakollisen tunnistautuneen pelaamisen laajentaminen hajasijoitetusta raha-automaattipelaamisesta muuhun rahapelaamiseen muun ohella pelaajan itselleen asettaman pelikiellon mahdollistamiseksi;
- raha-automaattien sijoittelua ja rahapelien myyntipisteiden sijoittumista koskeva sääntely;
- rahapelien markkinointia ja arpajaislain vastaista markkinointia koskeva sääntely;
- peli- ja pelaajadatan kerääminen ja hyödyntäminen rahapelihaittojen seurannassa, ehkäisyssä ja tutkimuksessa sekä Veikkaus Oy:n vastuullisen asiakkuuden mallin mahdollistamiseksi;
- pelikasinon määräaikaisen pelikiellon laajentaminen toistaiseksi voimassa olevaksi;
- maksuliikenteelle asetettavien estojen käyttöönottamisen selvittäminen yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolelle suuntautuvan pelaamisen rajoittamiseksi;
- Veikkaus Oy:n liiketoiminnan mahdollinen kehittäminen yritysten väliseen liiketoimintaan;
- peliserverin sijaintiin liittyvät kysymykset;
- kansainvälisten yhteispoolipelien edellyttämät muutokset totopelaamisessa ja
- vedonlyöntipelien uudistukseen liittyvät muutostarpeet.

Hankkeessa voidaan tarvittaessa käsitellä myös muita hankkeen tavoitteiden mukaisia asiakokonaisuuksia. Hankkeessa voidaan hyödyntää sisäministeriössä tehtyä esiselvitystä rahapelilainsäädännön kehittämistarpeista. Mietintö voidaan kirjoittaa hallituksen esityksen muotoon niiltä osin kuin on kyse lainsäädännön muutoksia koskevista ehdotuksista.

Hankkeen lähtökohtana on, että Suomen rahapelijärjestelmä perustuu jatkossakin hallitusohjelman mukaisesti yksinoikeusjärjestelmään. Säädösmuutostarpeita arvioitaessa hankkeessa on erityisesti otettava huomioon ne yksinoikeusjärjestelmän ylläpitämistä koskevat erityiset reunaehdot, jotka ilmenevät Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä. Hankkeessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota Ahvenanmaan asemaan maksuliikenteen estoihin liittyvissä kysymyksissä.

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti selvittää arpajaislain uudistamistarpeita erityisesti rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisyn ja vähentämisen edelleen tehostamiseksi. Lisäksi selvitetään lainsäädännöllisiä keinoja, joilla voitaisiin tukea Veikkaus Oy:n toimintaedellytyksiä yksinoikeusjärjestelmän vahvistamiseksi.

Lähtökohdat

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan rahapelihaittojen hillitsemiseksi rahapelipolitiikalla turvataan Veikkaus Oy:n kanavointikykyinen yksinoikeus ja Veikkaus Oy:n toimintaedellytykset nopeasti muuttuneessa toimintaympäristössä. Lisäksi hallitusohjelmassa todetaan, että rahapelihaittoja torjutaan tehokkaasti ja että rahapelipelaamista ohjataan lailliseen, vastuulliseen ja valvottuun pelitarjontaan. Hallitusohjelman mukaan rahapelipolitiikan tavoitteiden varmistamiseksi hallitus toteuttaa hallituskauden alussa arpajaislain uudistuksen toisen vaiheen. Hallitusohjelmassa todetaan myös, että arpajaislain vastaiseen markkinointiin puututaan tehokkaasti ja että selvitetään keinoja rajoittaa pelaamista yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisten toimijoiden sivustoille.

Lisätietoja