Rajavartiolaitoksen rikostorjuntalain tarkistaminen

SM002:00/2023 Säädösvalmistelu

Hankkeen tehtävänä on valmistella hallituksen esitys rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annetun lain (108/2018) muuttamisesta. Hankkeessa arvioidaan Rajavartiolaitoksen tutkittavaksi kuuluvia rikoksia sekä salaisia tiedonhankinta- ja pakkokeinoja.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM002:00/2023

Asianumerot VN/1108/2023

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.3.2023 – 31.8.2024

Asettamispäivä 1.3.2023

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.1 Kansallista turvallisuutta ja yhteiskunnan kriisinkestävyyttä vahvistetaan

Lainvalmistelu

HE laiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.8.2023
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 35/2024
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Hankkeessa valmistellaan Rajavartiolaitoksen rikostorjuntalain (108/2018) muutokset rajavartiolainsäädännön muutostarpeita koskevan esiselvityksen (SM049:00/2019) perusteella. Muutokset koskevat Rajavartiolaitoksen tutkintaoikeuden rajattua laajentamista ihmiskaupparikoksiin ja rahanpesurikoksiin. Salaisista tiedonhankinta- ja pakkokeinoista arvioidaan erityisesti televalvontaa, peiteltyä tiedonhankintaa ja ohjattua tietolähteen käyttöä.

VastuuministeriSisäministeri Rantanen

Kevätistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Jaana Heikkinen, Lainsäädäntöneuvos
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on parantaa Rajavartiolaitoksen tutkittavaksi kuuluvien rikosten torjunnan edellytyksiä.

Tiivistelmä

Hankkeen tehtävänä on valmistella hallituksen esitys rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annetun lain (108/2018) muuttamisesta. Hankkeessa arvioidaan Rajavartiolaitoksen tutkittavaksi kuuluvia rikoksia sekä salaisia tiedonhankinta- ja pakkokeinoja.

Lähtökohdat

Rajavartiolaitoksen rikostorjuntalain toimivuutta arvioitiin rajavartiolainsäädännön muutostarpeita koskevassa esiselvityshankkeessa (SM049:00/2019). Arviomuistion pohjalta hankkeessa arvioidaan Rajavartiolaitoksen tutkintaoikeuden rajattua laajentamista ihmiskaupparikoksiin ja rahanpesurikoksiin. Salaisista tiedonhankinta- ja pakkokeinoista arvioidaan erityisesti televalvontaa, peiteltyä tiedonhankintaa ja ohjattua tietolähteen käyttöä.