Rajavartiolainsäädännön muutostarpeiden arviointi

SM049:00/2019 Säädösvalmistelu

Rajavartiolainsäädännön kokonaistarkastelu tehtiin viimeksi vuosina 2012 - 2013. Hankkeen tehtävänä on valmistella esiselvitys, jossa kartoitetaan lainsäädännön muutostarpeet ja kehittämiskohteet.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM049:00/2019

Asianumerot RVLDno-2019-1722 , VN/7427/2022

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 22.1.2020 –

Asettamispäivä 22.1.2020

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Sanna Palo, Osastopäällikkö
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on selvittää rajavartiolainsäädännön toimivuutta ja lainsäädännön muutostarpeita erityisesti rajojen valvonnan, rajatarkastusten ja Rajavartiolaitoksen rikostorjunnan osalta. Lisäksi hankkeen tavoitteena on selvittää muut lainsäädäntöön liittyvät muutostarpeet, kuten Rajavartiolaitoksen tukitehtävät sotilas- ja siviilitiedustelussa sekä Rajavartiolaitoksen henkilöstöpolitiikan toteuttamisen alaan liittyvät asiat.

Tiivistelmä

Rajavartiolainsäädännön kokonaistarkastelu tehtiin viimeksi vuosina 2012 - 2013. Hankkeen tehtävänä on valmistella esiselvitys, jossa kartoitetaan lainsäädännön muutostarpeet ja kehittämiskohteet.

Lisää aiheesta