Säädöshanke Rajavartiolaitoksen henkilöstöresurssien turvaamisesta

SM004:00/2023 Säädösvalmistelu

Hankkeessa valmistellaan ehdotukset rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain (577/2005) ja rajavartiolain (578/2005) muutoksiksi. Lakihankkeen tavoitteena on Rajavartiolaitoksen henkilöstöresurssien joustava hyödyntäminen ja toimintakyvyn turvaaminen erilaisissa normaaliolojen häiriötilanteissa.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM004:00/2023

Asianumerot VN/1114/2023

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.3.2023 – 31.12.2023

Asettamispäivä 1.3.2023

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Noora Nihtinen, Ylitarkastaja
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on Rajavartiolaitoksen henkilöresurssien turvaaminen. Tavoitteena on, että Rajavartiolaitos pystyy hyödyntämään henkilöstöresurssejaan joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti turvaten siten toimintakykynsä erilaisissa normaaliolojen häiriötilanteissa. Tällaisia tilanteita voisivat olla esimerkiksi laajamittainen maahantulo, hybridivaikuttaminen tai laajalle levinnyt tartuntatautiepidemia, joiden hoitamiseksi Rajavartiolaitos tarvitsisi lisähenkilöstöä. Lisäksi tavoitteena on, että Rajavartiolaitoksen asema valmiusorganisaationa, Rajavartiolaitokselle säädetyt sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävät ja niihin kohdistuvat sodan ajan vaatimukset pystyttäisiin huomioimaan myös nimitettäessä näissä tehtävissä toimivaa siviilihenkilöstöä. Tavoitteena on myös ehkäistä viranhakuprosessin käyttämistä hyväksi turvallisuusviranomaisten toimintaan kohdistuvassa tiedustelussa. Hanke liittyy Rajavartiolaitoksen tarpeeseen kehittää hybridiuhkien torjuntavalmiutta.

Lakimuutosten myötä Raja- ja merivartiokoululla opiskelevia kadetteja voitaisiin käyttää Rajavartiolaitoksen toiminnan tukena esimerkiksi rajaturvallisuustehtävien hoitamisessa. Hankkeessa arvioidaan myös mahdollisuuksia täyttää sotilaallisen valmiuden ja maanpuolustuksen kannalta keskeisiä siviilivirkoja ilman julkista hakumenettelyä.

Tiivistelmä

Hankkeessa valmistellaan ehdotukset rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain (577/2005) ja rajavartiolain (578/2005) muutoksiksi. Lakihankkeen tavoitteena on Rajavartiolaitoksen henkilöstöresurssien joustava hyödyntäminen ja toimintakyvyn turvaaminen erilaisissa normaaliolojen häiriötilanteissa.

Lähtökohdat

Rajavartiolainsäädännön muutostarpeita ja kehittämiskohteita on vuosina 2020–2022 selvitetty sisäministeriön asettamassa esiselvityshankkeessa (SM049:00/2019). Esiselvityshankkeessa laadittiin rajavartiolainsäädännön kokonaistarkastelun pohjalta arviomuistio (9.3.2022) rajavartiolainsäädännön muutostarpeista.

Arviomuistion mukaan sotilaallisen valmiuden ja sotilaallisen maanpuolustuksen kannalta keskeisten Rajavartiolaitoksen siviilivirkojen täyttämismenettelyä olisi tarpeen kehittää ja Raja- ja merivartiokoululla opiskelevien kadettien tulisi tarpeen vaatiessa voida tukea Rajavartiolaitoksen toimintaa Rajavartiolaitoksen toimialaan kuuluvissa vakavissa erityistilanteissa.

Lisää aiheesta