Utredningen av behov av att ändra gränsbevakningslagstiftningen

SM049:00/2019 Lagstiftningsprojekt

En helhetsbedömning av gränsbevakningslagstiftningen gjordes senast åren 2012 –2013. Projektets uppgift är att bereda en preliminär utredning där behoven att ändra lagstiftningen och utvecklingsobjekten kartläggs.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM049:00/2019

Ärendenummer RVLDno-2019-1722 , VN/7427/2022

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 22.1.2020 –

Datum för tillsättande 22.1.2020

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Sanna Palo, Osastopäällikkö
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on selvittää rajavartiolainsäädännön toimivuutta ja lainsäädännön muutostarpeita erityisesti rajojen valvonnan, rajatarkastusten ja Rajavartiolaitoksen rikostorjunnan osalta. Lisäksi hankkeen tavoitteena on selvittää muut lainsäädäntöön liittyvät muutostarpeet, kuten Rajavartiolaitoksen tukitehtävät sotilas- ja siviilitiedustelussa sekä Rajavartiolaitoksen henkilöstöpolitiikan toteuttamisen alaan liittyvät asiat.

Sammandrag

En helhetsbedömning av gränsbevakningslagstiftningen gjordes senast åren 2012 –2013. Projektets uppgift är att bereda en preliminär utredning där behoven att ändra lagstiftningen och utvecklingsobjekten kartläggs.

Mer om ämnet