Teknologian hyödyntäminen rajaturvallisuuden ylläpitämisessä

SM003:00/2023 Säädösvalmistelu

Hankkeen tavoitteena on valmistella lakimuutokset, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin hyödyntää teknologiaa rajavalvonnassa ja rajaturvallisuuden ylläpitämisessä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM003:00/2023

Asianumerot VN/1113/2023

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 7.3.2023 – 31.12.2023

Asettamispäivä 7.3.2023

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Anne Ihanus, Lainsäädäntöneuvos
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on valmistella lakimuutokset, jotka liittyvät erityisesti Rajavartiolaitoksen mahdollisuuksiin havaita, paikantaa, tunnistaa, yksilöidä ja seurata radiotaajuisia sähkömagneettisia aaltoja sekä radiotaajuisia sähkömagneettisia aaltoja tuottavia ja vastaanottavia laitteita. Samassa yhteydessä selvitetään miehittämättömien ilma-alusten havainnointiin ja seurantaan liittyvät mahdolliset säädösmuutostarpeet. Lisäksi rajavartiolain teknisen valvonnan sääntelyä kehitetään vastaamaan toimintaympäristön muutoksia.

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on valmistella lakimuutokset, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin hyödyntää teknologiaa rajavalvonnassa ja rajaturvallisuuden ylläpitämisessä.

Lähtökohdat

Rajavartiolainsäädännön muutostarpeita ja kehittämiskohteita on vuosina 2020–2022 selvitetty sisäministeriön asettamassa esiselvityshankkeessa (SM049:00/2019). Hankkeessa laaditun arviomuistion (9.3.2022) mukaan Rajavartiolaitoksen toimivaltuuksia olisi tarpeen täydentää niin, että ne mahdollistaisivat radiotaajuisten sähkömagneettisten aaltojen ja radiotaajuisia sähkömagneettisia aaltoja tuottavien ja vastaanottavien laitteiden havainnoinnin, paikantamisen, tunnistamisen, yksilöinnin ja seurannan Rajavartiolaitokselle säädettyjen tehtävien suorittamiseksi. Lisäksi olisi tarpeen kehittää rajavartiolain teknisen valvonnan sääntelyä vastaamaan muuttuneen toimintaympäristön vaatimuksia.

Tarve lainsäädännön kehittämiselle teknologian paremmaksi hyödyntämiseksi rajavalvonnassa ja rajaturvallisuuden ylläpitämisessä sisältyi myös sisäministeriön selvitykseen, jossa arvioitiin oikeudellisia mahdollisuuksia parantaa keinoja vastata mahdolliseen Suomeen kohdistuvaan muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen (sisäministeriön julkaisuja 2022:20).

Lisää aiheesta