Rajavartiolaitoksen rikostorjuntalain tarkistaminen (salaiset tiedonhankintakeinot)

SM046:00/2022 Säädösvalmistelu

Rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annetun lain (108/2018) salaisia tiedonhankintakeinoja ja niiden käytön edellytyksiä koskevia säännöksiä muutettaisiin. Muutokset koskevat mm. televalvontaluvan myöntämismenettelyä, peiteltyä tiedonhankintaa tietoverkossa sekä ylimääräisen tiedon käyttämistä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM046:00/2022

Asianumerot VN/30996/2022

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.3.2023 – 31.12.2023

Asettamispäivä 1.3.2023

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Jaana Heikkinen, Lainsäädäntöneuvos
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on parantaa Rajavartiolaitoksen tutkittavaksi kuuluvien rikosten torjunnan edellytyksiä.
Hankkeen tehtävänä on valmistella rikostorjuntalain muutokset niin, että ne vastaavat pääosiltaan pakkokeinolain ja poliisilain 1.10.2023 voimaan tulevia muutoksia (EV 305/2022 vp - HE 217/2022 vp ja EV 316/2022 vp - HE 275/2022 vp).

Tiivistelmä

Rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annetun lain (108/2018) salaisia tiedonhankintakeinoja ja niiden käytön edellytyksiä koskevia säännöksiä muutettaisiin. Muutokset koskevat mm. televalvontaluvan myöntämismenettelyä, peiteltyä tiedonhankintaa tietoverkossa sekä ylimääräisen tiedon käyttämistä.

Lisätietoja

Lisää aiheesta