Rajavartiolaitoksen rikostorjuntalain tarkistaminen (salaiset tiedonhankintakeinot)

SM046:00/2022 Säädösvalmistelu

Rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annetun lain (108/2018) salaisia tiedonhankintakeinoja koskevia säännöksiä muutettaisiin. Muutokset koskevat mm. televalvontaluvan myöntämismenettelyä ja peiteltyä tiedonhankintaa tietoverkossa.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM046:00/2022

Asianumerot VN/30996/2022

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.3.2023 – 31.12.2023

Asettamispäivä 1.3.2023

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.1 Kansallista turvallisuutta ja yhteiskunnan kriisinkestävyyttä vahvistetaan

Lainvalmistelu

HE laeiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annetun lain ja poliisilain 5 luvun 10 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 17.8.2023
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 35/2023
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  31.8.2023
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 9/2023

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annettua lakia ja poliisilakia. Rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annetun lain muutokset koskevat eräitä salaisia tiedonhankintakeinoja ja niiden käytön edellytyksiä. Poliisilain muutos olisi tekninen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman yhtä aikaa pakkokeinolain ja poliisilain 1.10.2023 voimaan tulevien vastaavien muutosten kanssa, kuitenkin viimeistään 1.1.2024.

VastuuministeriSisäministeri Rantanen

Kevätistuntokauden 2023 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on parantaa Rajavartiolaitoksen tutkittavaksi kuuluvien rikosten torjunnan edellytyksiä. Hankkeen tehtävänä on valmistella rikostorjuntalain muutokset niin, että ne vastaavat pääosiltaan pakkokeinolain ja poliisilain 1.10.2023 voimaan tulevia muutoksia (laki 452/2023 ja laki 492/2023).

Tiivistelmä

Rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annetun lain (108/2018) salaisia tiedonhankintakeinoja koskevia säännöksiä muutettaisiin. Muutokset koskevat mm. televalvontaluvan myöntämismenettelyä ja peiteltyä tiedonhankintaa tietoverkossa.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.